"Tahrif" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Kanun No. 6222(tahrifsiz)
Şike ve teşvik primi
''MADDE 11 – (1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. '''Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur'''.''
 
PFDK gerekçeli kararlarında Madde 11 - de şike suçu tanımı (tahrifli)
"Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu olarak adlandırılan, müsabaka sonucunu etkileme
suçu ceza yargılaması anlamında mutlak surette " kazanç veya sair menfaat temini " zorunluluğu
taşımaktadır. '''Maddi kazanç veya sair menfaatin taraflar arasında el değiştirdiğinin ispatlanmış olması
gerekmektedir. Maddi kazanç veya sair menfaatin taraflar arasında el değiştirmiş olması gerekmektedir.'''
''
 
b- Orijinal anlamını baştan aşağı değiştirecek şekilde, metinden bir cümle veya söylev eklemek ya da çıkartmak Örneğin İslamiyet’e göre, hiç kimse [[İbrahim]]’in [[Kâbe]] ile bir ilişkisi olduğunu ispat edemesin diye, Yahudiler Peygamber’in göç olayını tamamen değiştirmişlerdir.
 
Anonim kullanıcı