"Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

==Fakülte Bölümleri==
*Arkeoloji Bölümü
*Antropoloji Bölümü
-
*Rus Dili ve Edebiyatı
-Arkeoloji Bölümü
*İngiliz dili ve Edebiyatı
*Halkbilimi Bölümü
-
-Antropoloji*Psikoloji Bölümü
*Tarih Bölümü
*Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
-
*Coğrafya Bölümü
-Rus Dili ve Edebiyatı
*Sinoloji
*Romen Dili ve Edebiyatı
-
*Sümeroloji
-İngiliz dili ve Edebiyatı
*Hititoloji
*Urdu Dili ve Edebiyatı
-
*Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
-Halkbilimi Bölümü
*Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
*Alman Dili ve Edebiyatı
-
*''Fransız Dili ve Edebiyatı''
-Psikoloji Bölümü
*Sanat Tarihi
*Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
-
*Yunan Dili ve Edebiyatı
-Tarih Bölümü
*İspanyol Dil ve Edebiyatı
*Dilbilim Bölümü
-
-*Çağdaş Türk DiliLehçeleri ve EdebiyatıEdebiyatları Bölümü
*Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
*Felsefe Bölümü
-
*Kore Dili Ve Edebiyatı
-Coğrafya Bölümü
*Japon Dili Ve Edebiyatı
*Fars Dili Ve Edebiyatı
-
*Arap Dili Ve Edebiyatı
-Sinoloji
*Hindoloji
 
*Leh Dili Ve Edebiyatı
-
*Hungaroloji
-Romen Dili ve Edebiyatı
*İtalyan Dili Ve Edebiyatı
*Bulgar Dili Ve Edebiyatı
-
*Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
-Sümeroloji
*Tiyatro Bölümü
-
-Hititoloji
-
-Urdu Dili ve Edebiyatı
-
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
-
-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
-
-Alman Dili ve Edebiyatı
-
-''Fransız Dili ve Edebiyatı''
-
-Sanat Tarihi
-
-Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
-
-Yunan Dili ve Edebiyatı
-
-İspanyol Dil ve Edebiyatı
-
-Dilbilim Bölümü
-
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
-
-Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
-
-Felsefe Bölümü
-
-Kore Dili Ve Edebiyatı
-
-Japon Dili Ve Edebiyatı
-
-Fars Dili Ve Edebiyatı
-
-Arap Dili Ve Edebiyatı
-
-Hindoloji
-
-Leh Dili Ve Edebiyatı
-
-Hungaroloji
-
-İtalyan Dili Ve Edebiyatı
-
-Bulgar Dili Ve Edebiyatı
-
-Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
-
-Tiyatro Bölümü
 
== Dış bağlantılar ==
Anonim kullanıcı