"Said Nursî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

{{İslam}}
({{İslam}})
|imza_alt =
}}
{{İslam}}
'''Bedî ûz-Zamân Said Nursî'''<ref>[http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=TarihceiHayat&Page=202 Said Nursi'nin, Said Nursi ifadesi hakkında Risale-i Nur külliyatındaki ifadesi]</ref><ref>[http://www.risaleara.com/oku.asp?id=416&a=said%20nursi Said Nursi'nin imzasının (isminin bulunduğu bir mektubu]</ref> veya nüfus kaydında geçen hâliyle '''Said Okur'''<ref>[http://www.risalesohbet.net/genel/bediuzzaman-ve-risale-i-nur-hizmeti.html Isparta Cumhuriyet Müddei Umumiliğinin 954/311 ve 956/8 numaralı 1956 tarihli iddianamesinde adı '''Said Okur''' olarak listelenmiştir.]</ref> (d. 5 Ocak - 12 Mart 1878<ref name="ref598">[http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=502 ''Köprü'' dergisinde doğum tarihiyle ilgili makale],</ref> Nurs ''(Kepirli)'' Köyü, [[Hizan, Bitlis]], [[Bitlis Vilayeti|Vilâyet-î Bitlis]], [[Osmanlı İmparatorluğu]] - ö. 23 Mart 1960, [[Şanlıurfa]], [[Türkiye Cumhuriyeti]]) [[Kürtler|Kürt]]<ref>http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1084224&CategoryID=77 (Türk gazetesi Radikala göre Saidî Nursi Kürt'dür)</ref> [[İslam]] alimi ve [[tefsir]] yazarı.<ref>[http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1111 Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, s.407]</ref><ref>[http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1114 Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, s.410]</ref><ref>[http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=article&aid=1673 Divan-ı Harb-i Örfî, s.20]</ref><ref>[http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=36&sayfaNo=161&mode=nb Divan-ı Harb-i Örfî, s.161]</ref><ref>[http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=36&sayfaNo=169&mode=nb Divan-ı Harb-i Örfî, s.169]</ref> [[Risale-i Nur Külliyatı]]'nın yazarı ve [[Nur Cemaati]]'nin ilk lideri olarak ünlüdür. Yaşadığı dönemde hocaları olan bazı islam [[molla | alim]]leri tarafından 15 yaşındayken verilen ve ''zamanın en iyisi'' anlamına gelen '''Bedî ûz-Zamân''' [[lakap|lâkab]]ı zamanla ismiyle birlikte anılmıştır.<ref>[http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=501 "Bediüzzaman Said Nursi (Ocak-Mart 1878 - 23 Mart 1960)" '' Köprü dergisi- Bahar 2000-70. Sayı''] URL erişim tarihi: 19 Temmuz 2011</ref><ref>Bediüzzaman Said Nursi, İçtimai Reçeteler, İstanbul 1990, C.1, s. 23; Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said Nursi: Mufassal Tarihçe-i Hayatı, İstanbul 1990, C. 1, s. 76.</ref>
 
 
== Hayatı ==
{{İslam}}
Said Nursî, 1878<ref name="ref598" /> yılında [[Bitlis (il)|Bitlis]]’in [[Hizan, Bitlis|Hizan]] ilçesine bağlı İsparit nahiyesinin [[Kepirli, Hizan|Nurs köyünde]] doğdu. Babasının adı Mirza, annesinin adı Nuriye'dir.
 
 
Van'da Medresetü’z-Zehra isimli bir okul kurma fikrini gerçekleştirebilmek için 1907 yılında [[II. Abdülhamit]]'e istida vermek amacıyla selamlık törenine üzerinde yöresel kıyafetleri, başında sarığı ve hançeri ile katıldı. Bu hareketi neticesinde önce tutuklandı daha sonra akıl hastahanesine kapatıldı.<ref name="ReferenceA"/> 1907'de serbest kaldıktan sonra keskin bir Abdülhamit muhalifi olarak İttihat ve Terakki Cemiyetiyle irtibata geçmek için Selanik'e gitti. [[Selanik]]'te cemiyetin önde gelen isimlerinden daha sonra Selanik Mebusu olacak olan [[Emanuel Karasso]] ile ve cemiyetin diğer önderleri ile görüştü.<ref name="ilkh"/> Selanik'de [[Meşrutiyetin İlanı]]'ndaki kutlamalarda II. Abdülhamit idaresine karşı hürriyet nutukları söyledi. Nutuklarında ''hürriyet'''in gelmesinden önce ''Gebermiş İstibdadı muhafaza için'' şeriat meselesinden geri adım atılmış olduğunu söylemişti.<ref name="ilkh" /> Bu dönemde Osmanlı Devletinin güvenlik ve istihbarat kurumu olan [[Teşkilat-ı Mahsusa]]'da görev aldığı, [[İttihat ve Terakki Cemiyeti]]'ne üye olduğu yazılmıştır.<ref name="ReferenceA"/><ref name="Tempo Dergisi, 8 Nisan 2003"/><ref name="haber5.com"/> Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 1915 yılında Bitlis'de Rus Cephesinde görevlendirildiği, Libya'ya gönderildiği tarihçi [[Cemal Kutay]] tarafından yazılmış ancak bu görevlendirilme bilgisinin doğru olmadığı yönünde itirazlar olmuştur.<ref>[http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/06/yazarlar/lsalihoglu.htm Latif Salihoğlu, Yeni Asya, Teşkilât-ı Mahsusa yalancıları]</ref>
[[Dosya:Said Nurs.jpg|thumb|200px|sol|Birinci Dünya Savaşı esnasında gönüllü alay komutanı iken çekilen fotoğrafı<ref>http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/saidnursi/photos/html/photos.asp?num=12</ref>]]
1907'de eğitimle ilgili islam ve bilimi eksen alan projelerini Sultan V. Mehmet'e sunmak üzere [[İstanbul (il)|İstanbul]]’a geldi. Van'da kurmayı planladığı Medresetü'z Zehra padişah tarafından kabul gördü ve ödenek ayrıldı.<ref>Said Nursi Tarıhçe-i Hayatı, Envar Neşriyat, sh.288</ref>
 
 
=== ''Yeni Said'' ===
[[Dosya:Saidel Nursi Barla.jpg|thumb|Said Nursî'nin Barla'ya ilk geldikleri zaman hükümetin isteği üzerine çekilen ve Ankara'ya gönderilen fotoğraf <ref>http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/saidnursi/photos/html/photos.asp?num=19</ref>]]
1925 yılında [[Şeyh Said Ayaklanması]] patlak verdi. Halkı islam dini adına ayaklanmaya çağıran Şeyh Said ve ayaklanmaya katılanlar tutuklandı. Şeyh Said ve suçlu bulunan ayaklanmacılar [[İstiklal Mahkemesi|İstiklâl Mahkemesince]] idama mahkûm edildi. Şeyh Said isyanı ile ilgisi olduğu iddiasıyla Burdur'a sürgün edilen Said Nursi,<ref>Din Işığı Altında Nurculuğun İçyüzü, Faruk Güventürk, Okat Yayınevi, İstanbul 1964.</ref><ref>[http://www.risaleara.com/oku.asp?id=5722 - Beyanat ve Tenvirler s. 19]</ref>
''"Yaptığınız mücadele kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Türk milleti İslâmiyete bayraktarlık etmiş, dini uğrunda yüz binlerle, milyonlarla şehid vermiş ve milyonlar veli yetiştirmiştir. Binaenaleyh kahraman ve fedakar İslam müdafiilerinin torunlarına, yani Türk milletine kılınç çekilmez ve ben de çekmem."''<ref>[http://www.risaleara.com/oku.asp?id=5722 - Osmanlıca teksir Asa-yı Mûsa, s. 250]</ref> şeklindeki sözleriyle Şeyh Said'in baş kaldırısına karşı çıktığını ifade etti.
 
1943 yılında 126 talebesiyle birlikte tekrar "rejimin temel düzenini yıkmak" iddiasıyla tutuklanarak [[Denizli (il)|Denizli]] Hapishanesine sevk edildi. 9 ay tutuklu kaldı. Beraat etti. Daha sonra [[Emirdağ]]’a götürüldü ve burada zorunlu ikâmete mahkûm edildi. 1947 yılında aynı suçlamalarla tekrar tutuklanarak 54 talebesiyle birlikte [[Afyon (il)|Afyon]] Hapishanesine sevk edildi. Yaklaşık 20 ay hapiste kaldı. Buradan tekrar [[Emirdağ]]’a götürüldü.
[[Dosya:Saidel Nursi Barla.jpg|thumb|200px|sol|Said Nursî'nin Barla'ya ilk geldikleri zaman hükümetin isteği üzerine çekilen ve Ankara'ya gönderilen fotoğraf <ref>http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/saidnursi/photos/html/photos.asp?num=19</ref>]]
 
=== ''Üçüncü Said'' ===
1952'de [[Gençlik Rehberi]] eseri hakkında açılan dava münasebetiyle [[İstanbul (il)|İstanbul]]’a geldi ve bu davadan beraat etti. 1953'te [[Emirdağ]]’a döndü. İkinci defa [[İstanbul (il)|İstanbul]]’a geldi ve üç buçuk ay burada kaldı. Bundan sonraki hayatı genellikle [[Emirdağ]] ve [[Isparta (il)|Isparta]]’da geçti.
Anonim kullanıcı