"Yusuf Hemedanî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Âl-i İmrân Suresi; ===Hakındaki tasavvûfî rivâyetler===; Hâce Ebû Yakûb '''Yusuf Hemedânî'''; Ebû Yakûb Yûsuf Hamdanî'nin konumu belirtilmiştir.
({{ana|Semerkand|Horasan Melametîliği|Kalenderîlik}} Bakara Sûresi)
(Âl-i İmrân Suresi; ===Hakındaki tasavvûfî rivâyetler===; Hâce Ebû Yakûb '''Yusuf Hemedânî'''; Ebû Yakûb Yûsuf Hamdanî'nin konumu belirtilmiştir.)
==Kişiliği==
{{ana|Semerkand|Horasan Melametîliği|Kalenderîlik}}
Hakîkî İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden olan Yûsuf-i Hemedânî orta boylu, buğday benizli, kumral sakallı, zayıf bir zât idi. Eline ne geçerse muhtaçlara verir, kimseden bir şey istemezdi. Herkese karşı çok iltifât eder, yumuşak ve merhametli davranırdı. Yolda yürürken bile [[Kur'ân-ı kerîm]] okumakla meşguldü. Hoş-dû denilen yerden, câmiye gelinceye kadar bir hatim okur, mescid kapısından, Hasan Endâkî ve [[Hoca Ahmed Yesevî]] hânesine varıncaya kadar [[Bakara Sûresi]]'ni okurdu. Geri dönerken [[Âl-i İmrân sûresiniSuresi|Âl-i İmrân Sûresi]]'ni bitirirdi. Arada bir yüzünü Hemedân’a çevirir ve çok ağlardı. [[Salmân-ı Fârisî]] hazretlerinin âsâsı ile sarığı kendisindeydi. Her ay başında, [[Semerkand]] âlimlerini çağırarak onlarla sohbet ederdi. Bir taraftan köylülere ve yanına gelen herkese doğru din bilgilerini ögretmeye çalışır, insanlarla uğraşmaktan, onları yetiştirmek için çalışmaktan hiç sıkılmazdı. Diğer taraftan, ağrılara ve yaralara ilâç yaparak herkesin derdine devâ bulmaya çalışırdi. Böylece, maddî ve mânevî hastalklarin tabîbi, mütehassısı olduğunu isbât ederdi.
 
Talebelerine ve kendisini sevenlere dâimâ Peygamber Muhammed ve Eshâb-ı kirâmın yolunda gitmelerini tavsiye ederdi. Kalbi, bütün mahlûkât için derin bir sevgi ile doluydu. Gayr-i müslimlerin evlerine giderek, onlara İslâmiyeti anlatırdı. Her şeye sabır ve tahammül eder, herkese karşı muhabbet gösterirdi. Altın ve gümüş esyâ kullanılmasına müsâde etmez, fakirlere zenginlerden daha fazla îtibâr ederdi. Zühd sâhibi idi. Dünyâ'ya ehemmiyet ve kıymet vermezdi. ''([[Melamilik|Melâmetîik]] ve [[Kalenderîlik]])'' Odasında hasır, keçe, ibrik, iki yastık ve bir tencereden baska bir şey bulunmazdı. Talebelerine, [[Dört Büyük Halife]]'nin menkibe ve fazîletlerinden bahseder, onlar gibi ahlâklanmalarını nasîhat ederdi.
 
===Hakındaki tasavvûfî rivâyetler===
Bir gün, Hemedân’dan bir kadın, ağlayarak Yûsuf-i Hemedânî’nin huzûruna geldi ve dedi ki: “Oğlumu Bizanslılar esir etmişler.” Kadına; “Sabredin” buyurdu. Kadın; “Sabredecek hâlim kalmadı.” dedi. Bunun üzerine Yûsuf-i Hemedânî hazretleri; “Yâ Rabbî, bu kadının oğlunu esirlikten kurtar. Üzüntüsünü neş'eye çevir!” diye duâ etti. Kadın dönünce oğlunu evde buldu. Hayret etti. Oğluna; “Anlat evlâdım! Buraya nasıl geldin?” dedi. Oğlu; “Biraz evvel Istanbul’daydım. Ayaklarım bağlı olup, başımda muhâfız vardi. Âniden bir kimse geldi. Beni kaptığı gibi, bir anda buraya getirdi.” dedi.
 
 
 
==NakşibendiNakşîbendîliğin silsilelerindeki yeri ve ehemmiyeti==
AyrıcaAşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, tüm [[Nakşibendi|NakşibendîNakşbendî]] [[Silsile-i saadat|silsile]]lerinde dokuz veya onuncu sırada yer alıralmaktadır.
 
===Tâhirî(T) / Gafori-Mûceddidî(G) / Mûceddidî-Sirajia(M) / Süleymanî(S) / Khâlidî(K) / Hakkânî(H) / Dağıstan Mûceddîdî-Khâlidîye-Mahmûdîye(D) Nakşibendî Silsile-Altın Zincirlerindeki konumu===
{{ana|Nakşibendiye|Tarikât|Halidiye|Gümüşhanevi Dergahı|Silsile-i saadat}}
Aşağıdaki tabloda [[Nakşibendiye]]'nin farklı kollarına ait altın zincirler ''(Silsile-i saadat)'' listelenmiştirlistelenmiş ve Ebû Yakûb Yûsuf Hamdanî'nin konumu belirtilmiştir.
# (T) : Tâhirî
# (G) : Gafori-Mûceddidî
| 8
| 8
| Hâce '''Ebû Ali FarmadîFermâdî'''
| [[Tus, İran|Tus]], [[Horasan (İran)|Horasan]], [[İran]].
| 434 AH
| 9
| 9
| Hâce Ebû Yakûb [[Yusuf Hemedani|'''Yusuf HamadānīHemedânî''']]
| [[Merv]], [[Türkmenistan]]
| 440 AH
Anonim kullanıcı