"Med İmparatorluğu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Med kralı Astiyag'ın yeğeni Kiros'un saray darbesiyle, siyasal otorite ilk defa Güneybatı İran'da yoğunlaşan Pers aristokrasisinin eline geçer ve kısa bir süre sonra M. Ö. 550'li yıllarda güçlü ve merkezi bir Pers imparatorluğunun kuruluşuyla Medler yıkılır.
 
Kadim zamanlarda Medler diğer İranlılar'la kısmen karışmıştırlar (özellikle Persler'le). Bunun sonucu İran halkları ([[Farslar]], [[Gilaki]], [[Beluciler]], [[Mazandaranlar]], [[Peştunlar]], [[Tatiler]], [[Osetler]] kürtler, v.b.) oluşumunu tamamlamışlardır.
 
Med dili, [[Avesta]] ve [[Eski Farsça]] ile doğal olarak etkileşimde bulunmuştur. Bazı araştırmalarda Persler ve Medlerin birbiri ile iletişim kurabildikleri gözlemlenmiştir.
Anonim kullanıcı