"Balım Sultan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

{{ana|Safevîler|Türkmenler|Kızılbaşlar|Alevîler|Bektaşîlik}}
(→‎Bektaşîlik Tarikâtı: {{ana|Bektaşilik Tarikatı|Baba Haydar|Hacı Bektaş-ı Veli|Bâtınîlik|Alevîlik}})
({{ana|Safevîler|Türkmenler|Kızılbaşlar|Alevîler|Bektaşîlik}})
 
==Kişiliği==
{{ana|Safevîler|Türkmenler|Kızılbaşlar|Alevîler|Bektaşîlik}}
Hünkar [[Hacı Bektaş-ı Veli]]'nin mânevî kızı ''Fatma Nuriye Hatun'' (Kadıncık Ana - Kutlu Melek)'un torunu Mürsel Baba'nın oğludur. Geniş bir kitleye göre de [[BektaşilikBektaşi|BektaşiliğinBektaşîliğin]] önemli bir ulusudur. “İkinci [[pir]]-î (pir-î sânî)”, kurucusu ve kurumlaştırıcısı olarak görülür. Kurucusu değildir ancak “ikinci piri” olduğu, kurumlaştırdığı, yolu yasal bir kurum durumuna getirdiği, Bektaşiliğin[[Bektaşi|Bektaşîliğin]] var olan yapısına yeni bir biçim kazandırdığı, erkanını geliştirerek yeniden düzenlediği kesindir. [[Bektaşilik]] onunla birlikte devlet tarafından tanınır ve geniş yığınlara mal olur. 1501’de dönemin padişahı kendisi de Bektaşiliği[[Bektaşi|Bektaşîliği]] benimsediği iddia edilen [[II. Bayezid]] tarafından [[Kırşehir]]’deki Hacı Bektaş Dergahı’nınDergâhı’nın başına atanır. Amaç; [[Türk]]/[[Türkmen]] -[[Kızılbaş]]-[[Alevî]]-[[Bektaşi]]’yi [[Safevîler]]’in etkisinden korumaktır. Bu durum Bektaşilik[[Bektaşîlik]]'le devletin ilişkilerini arttırır. Bundan sonra, devlet içerisindeki birçok yönetici bürokrat ve ulemadan insanlar doğrudan [[Bektaşilik Tarikatı]]’nın üyeleri olurlar.
 
==Bektaşîlik Tarikâtı==
Anonim kullanıcı