Fahreddin-i Acemi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Sonra müderrisliğe başlamıştır. Şemseddin Molla Fenari'nın [[II. Murat]] döneminde 1430'da ölümü ile onun yerine "müftü" olarak atanmış ve günlük yevmiyesi 30 akçe tesbit edilmiştir. II. Murat ve [[II. Mehmet]] dönemlerinde yaklaşık 30 yıl boyu bu görevde kaldmiştir. Sünni inanışa çok bağlı bir din adamı olduğundan, Ii.Mehmet'in özellikle birinci padişahlık döneminde babası II. Murat [[Manisa]]'ya çekilmiş iken, saraya girmeyi başaran [[hurufi]] tarikatından kişilerle çatışmıştır. Onların yakılmaları caiz bulan fetva vermiştir.
1460'de [[Edirne]]'de olmuşturölmŭştūr. Edirne'de kendi adına yaptırdığı Dar-ül-Hadis Medresesi, yani Fahrettin Acemi Medresesi, mihrabı önüne gömülmüştür.
 
{{başlangıç kutusu}}
 
== Dış bağlantılar ==
* Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ''Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar '', Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.450-451
* İsmail Kara, Ekrem Işın, ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', Yapı Kredi Yayınları, s. istanbul 596.
* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.4 say.10 [http://archive.org/details/sicilliosmani01sruoft]
* İsmail Kara, Ekrem Işın, ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. istanbul 596.
* Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ''Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar '', Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6
 
[[Kategori:1480 yılında ölenler]]
34.095

düzenleme