"Mireler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Resim:The Triumph of Death, or The Three Fates.jpg|thumb]]
Moira’lar'''Mire'''’ler ya([[Yunanca]] daΜοῖραι) Moira(tekil '''Mira''' - Μοῖρα) eski Yunan kültürünün ilk zamanlardaki mitoslarında ilahlardan da üstün bir güç olan “evren yasaları” ve “[[mukadderat]]” olarak ifade edilir.
 
Moira’lardanMire’lerdan ilahlar bile kaçınamazlar. Moira’larMire’lar [[Kaos]]’tan çıkmış, yani yaratılışla birlikte var olmuştur, ezeli ve ebedidirler. Eski Yunan kozmogonisinde karanlıklardan çıkan MoiraMire gibi ışıklı varlıklar ilah sayılmazlar, soyut güçler olarak kabul edilirler. İlk zamanlardaki, olasılıkla Orfe zamanındaki bu MoiraMire kavramında Moira’larMire’lar İlâhî Yasalar’ın gerekleri ve insanların, kendi özgür iradeleriyle yaptıkları hareketlerin bu yasaların gereklerine göre beliren sonuçları (mukadderat) olarak ifade edilir.
 
Fakat Moira’larınMire’ların, sonradan [[Homeros]] ve [[Hesiodos]]’un aktardıkları mitolojik öykülerde kişileştirilmiş, ilahe kılığına sokulmuş oldukları görülmektedir. Hesiodos’un öykülerinde insanların mukadderatlarını ve ömürlerini belirleyenler olarak geçer. MoiraMire adı sözcük anlamıyla “pay” ya da “pay veren”dir; ilahlar bile “pay”larını Moira’lardanMire’lardan alırlar.
Hesiodos onlardan “yaşama paylarımızı düzenleyenler” olarak bahseder. Homeros’un öykülerinde de, Zeus’un bile Moira’laraMire’lara karşı çıkamayacağı belirtilir. Fakat bu öykülerde Moira’larMire’lar kimi zaman tekil, kimi zaman çoğul olarak belirtilir. Bu öykülere göre her insanın ipliğini iğ ya da çıkrıkla büken Moira’larMire’lar, kişi doğar doğmaz onun ipliğini bükmeye başlarlarmış ki, günün birinde o kişinin ipini kestiklerinde de o kişi ölürmüş. Örneğin İlyada’da savaşırken ölen bir savaşçı için “bitti ömür yumağı o sırada” denilmektedir. Hesiodos’un Moira’larınMire’ların üç kızkardeş olduklarını ve adlarını (Lakhesis, Klotho, Atropos) söylemesine karşın, Homeros bunları ad vermez. Homeros’un öykülerine göre Zeus’tan daha güçlü ve üstün olan Moira’laraMire’lara ilahların ilahı Zeus bile karşı çıkamaz, onların kararını [[Zeus]] bile değiştiremez. Moira’laraMire’lara mal edilen hiçbir efsane bulunmamaktadır. Kimi zaman üç Moira’danMire’dan biri geçmişle, biri gelecekle, biri de şimdiki zaman ile ilişkilendirilir. Moira’lardanMire’lardan Lakhesis’in adı “önceden belirlenmiş olanı elde etme” sözcüğünden gelmektedir. Lakhesis Platon tarafından da belirtildiği gibi, kişinin geçmişte yapmış olduğu hareketlerle ilişkilendirilir.
 
Bu sembolizmde, Lakhesis kişinin geçmişte yaptığı hareketleri temsil eder ki, bunlar o kişinin ileride karşılaşacaklarının “nedenleri”dir. Bu nedenlerin İlâhî Yasalar’ın gereklerine göre beliren kaçınılmaz hale gelmiş sonuçları ise, adı “kaçınılmaz olan” sözcüğünden türetilmiş “Atropos” (ikinci MoiraMira) ile temsil edilir. Adı “eğirmek” sözcüğünden gelen Klotho (üçüncü MoiraMira) ise kişinin şimdiki zaman diliminde yaptığı hareketleri temsil eder."Kader ağlarını örüyor" deyişinin kaynağı MoiraMire'lardırlerdır. Bazı tasvirlerde Lakhesis elinde bir asa ile horoskopu gösterir durumda, Klotho elinde bir kirmenle iplik eğirir biçimde, Atropos ise bir güneş saatiyle tasvir edilir.
 
Büyük inisiye [[Platon]] “Devlet” adlı yapıtında bir başka sembolizmi daha ifade etmek üzere, onlara şöyle değiniyor:
“''Bütün ruhlar yaşamlarını geçirdikten sonra, yeniden doğmak üzere, aynı sırayla Lakhesis’e yaklaşmışlar. Lakhesis her birine, yeryüzündeki yaşamları boyunca kendilerine yardım edecek, “seçtikleri kader”e [http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_Plan%C4%B1] göre kendilerini yaşatacak birer peri [http://tr.wikipedia.org/wiki/Hami_varl%C4%B1k] vermiş. Her peri ilkönce, ruhu Klotho’ya götürüp, onun eli altından ve döndürdüğü kirmenden (eğirme aracı) geçirirmiş; ruh “seçtiği kader”e, böylece, bağlanıyormuş. Bu aşamadan sonra Atropos (-ki bir makasla ipi kesen de odur-) Klotho’nun eğirdiği kaderi ölçülmez durma sokuyormuş. Sonunda ruh, hiç arkasına dönmeden, Kader’in tahtı önüne gelip duruyor ve sonra öte yanına geçiyormuş''.”
 
[[Kategori:Yunan mitolojisitanrıçalar]]
[[Kategori:Ezoterizm]]
26.315

değişiklik