Osmanlı başdefterdarları listesi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
'''Başdeftardar''' 14. yy ile 19. yy arasinda [[Osmanlı Devleti]]'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine goregöre basdefterdarbașdefterdar padisahinpadișahın mlininmalının vekili ve veziri -azam da nazirinazırı idi. Devlet hazinesinin acilipaçılıp kapanmasi basdefterdarbaşdefterdar bulunmasiylabulunmasıyla yapilirdiyapılırdı. "Başdefterdar" Divan-ı Hümayun üyesi idi. Başdefterdar 14. yy ile 19. yy donemidönemi protokoluneprotokolüne goregöre [[vezir]] ve [[kazasker]] rutbelerinderütbelerinden daha asagida ama [[YeniceriYeniçeri AgasiAğası]]'ninnın uzerindeüzerinde bulunmaktaydibulunmaktaydı.
 
Ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. BaziBazı kaynaklara gore ilk "başdefterdar" [I. Murat]] saltanat doneminde 1359-123601360 donemindedöneminde gorevlendirilengörevlendirilen MihallicikMihalliç KadisKadısı "CelebiÇelebi bin Mehmet" idi.<ref name="maliye">(1994/3) ''Maliye Teşkilatı Tarihçesi ve Mevzuatı.'' Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı ). 1994. say. 5. 1994/3.</ref> [I. Beyazid]] donemindedöneminde (1389-1402) ise sairşair Zahiri "basdefterdarbaşdefterdar" olarak belgelere gecmistirgeçmiştir.<ref name="maliye"/>
 
14.yy a kadarda başdefterdarlar ulema sinifindansınıfından kadılar ve müderrisler arasından seçilirdi. Sonları defterdarlık kendi iç eğitim sistemini de geliştirerek buradanburada defterdar yetiştirmeye başladı. buBu eğitim sisteminin binası Topkapı Sarayındadır. BoyleceBöylece defterdarlikdefterdarlık bir hiyerarsikhiyerarşik devlet gorevigörevi oldu ve defterdarlar hiyerarsisihiyerarşisi icindeiçinde en ustüst defterdar seviyesi "basdefterdarlikbaşdefterdarlık" idi.
 
Eyaletlerde de defterdarlar bulunup bunlarabunlar mukataha adı verilen vergi birimleri ile maden ve tuzla türü işletmelerin elde ettiği gelirleri merkeze transfer etmek ve bunun muhasebesini yapmakla görevliydiler. OsmanliOsmanlı devletinde 14. yy.da itibaren devlet merkezinde tek bir defterdar bulunmakta iken devlet arazisi buyudukcebüyüdükce merkezimerkezî defterdar adedi 3'e kadar defterdar cikmistirçıkmıştı. Ama yine tek bir "basdefterdar" bulunmusturbulunmuştur. OzellikleÖzellikle 17. yy'dan itibaren "Rumeli DeferdariDeferdarı" veya "sikkişıkk-ı evvel defterdaridefterdarı" basdefterdarbaşdefterdar olarak en ustüst seviyeye gecmistirgeçmiştir. 1783'den itibaren Hazine-i Amire ile birlikte birkacbirkaç daha "hazine" kuruldu ve bunlar iciniçin de ayriayrı merkezimerkezî deftedar tayin edilmeye baslandibaşlandı. Fakat tek Hazine-i Amire'nin tek "defter" tutucusu olarak tek bir merkezi devlet başdeftardari bulundugubulunduğu kabul edilmisedilmiş idi.<ref name="tarihce"> "Tarihçe-i Defterdarlık". T.C. Maliye Bakanlığı (Turkish Ministry of Finance). [http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/ankara/tarihce.html]. Erisim:2007-01-15.</ref>
 
[[II. Mahmut]] donemindedöneminde devlet memurlarimemurları reformlarireformları yapilmaktayapılmakta iken devletin en yuksek maliye gorevlisi olarak "Başdefterdar" unvaniünvanı ortadan kaldirildikaldırıldı. 28 SubatŞubat 1838 tarihlkitarihli bir ferman ile Hazîne-i Âmire ve Mansûre HazînesininHazînesi birleştirilip [[Maliye NazirligiNazırlığı]] kuruldu ve bu nazirliktanazırlıkta en yuksekyüksek maliye gorevlisigörevlisi "Maliye NaziriNazırı" olarak isimlendirildi.
 
== Hükümdarlar itibariyle başdefterdarlar listesi==
34.095

düzenleme