"Nazar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
(aynı c)
Kem gözlerden koruduğuna inanılan yöntemler toplumdan topluma farklılık gösterir. En yaygın yöntemlerden biri [[nazar boncuğu]] gibi takılar takmak ya da üzerinde, [[muska]] gibi [[dua]] yazılı kağıtlar taşımaktır. [[Hindistan]]'ın bazı yörelerinde evlenen çiftler nazardan korunmak için [[crossdresser|karşı cinsin kıyafetlerini giyerler]]. Bazı [[Asya]]lı toplumlarda çocukların gözlerinin etrafına siyah boya sürülür. Bazı [[Afrika]]lı ve Asyalı toplumlarda kem gözlerden en çok yeyip içerken etkilenildiğine, zira ağız açıkken ruhun vücuttan daha kolay çıkacağına inanılır. Bu nedenle yemek yalnız başına veya yakın akrabaların yanında yenir.<ref name="Britannica"/>
 
Eski çağlarda, ölülerin ruhlarıyla[[ruh]]larıyla, periler[[peri]]ler ve cinlerin[[cin]]lerin birlikte yaşadıklan bir âlemin var olduğuna inanılırdı. Bu âleme bağlı olan insanlann, özellikle de büyücülerin gözlerinde kötü ruhların yerleştiğine inanırlardı. Bu yüzden de onların bakışlarının çok güçlü ve zararlı olduğu düşünülürdü. Halk arasında nazara gelmiş biri için üzerlik otu yakıp söylenen, "her yerde sen olasın, belâları savasın" sözünün temelinde de bu inanç vardır.<ref>Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Yayınevi</ref>
 
== Kaynakça ==
6.623

değişiklik