"Thévenin teoremi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Noktalama ve genel düzenlemeler
k
k (Noktalama ve genel düzenlemeler)
 
Thevenin Teoremi ile Devre çözerken şu adımlar takip edilmelidir:
*Devrede bağımsız kaynaklar iptal edilir (akımAkım kaynakları açık devre, gerilim kaynakları kısa devre yapılır) .
*devreninDevrenin iki açık ucu arasındaki dirençlerin eş değer değeri bulunur(Rth) bulunur.
*İptal edilen kaynaklarımızı tekrar devreye dahil ederek akımın değeri ölçülür.
*Açık uçlar arasından görülen direnç değerinin bulduğumuz akım değeri ile çarpılarak Gerilimgerilim eş değeri bulunur(Eth) bulunur.
*Devremizde artık Gerilim thevenin eş değeri,direnç thevenin eş değeri ve açık uçlar arasında daha evveleden iptal edilen herhangi bir direnç değeri (Rab) bulunur.
 
Thevenin teoremi bir devrenin maximum gücünü bulmaya da yaramaktadır. Bu teoremi şöyle izah edebiliriz :
Yukarıdaki maddeler thevenin eş değerlerini bulmak için uygulanmaktadır. Thevenin eş değer direncindeğeri eğer iki açık uç arasındaki daha evvelden iptal edilen herhangi bir direnç değerine (Rab =Rth) o zaman o devrede elde ettiğimiz güç değeri maximum olur.
{enerji-taslak}}
Gücün değerini hatırlatmakta fayda vardır. Güç = akımXakımXdirenç = gerilimXakım =gerilimXgerilim:direnç bu üç formülle güç bulunur.
11

değişiklik