"Marifetullah" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''Marifetullah''', Allah'ı tanıma, bilme demektir. Marifetullah, Allah’ı Kur’anın bildirdiği gibi tanıma, sıfatlarını, isimlerini ve bunların sonsuz kemalde olduğunu bilme, İlâhî hakikatlere vakıf olma, şeklinde özetlenebilir.
 
Allah’a inanan insanın kalbi imanla nurlanmıştır. Bu, kör gözün açılmasından, işitmeyen kulağın duymaya başlamasından çok ileri bir inkişafla ruhun, Rabbine kavuşması, Ona inanması ve kendini Onun mahlûku bilmesidir. Şimdi sıra, Onu tanıma vadisinde mesafeler almaya gelmiştir.
 
Kur’an-ı Kerim, mümine daima marifet dersleri verir Allah’ın adıyla başlar ve hemen Allah’ın Rahman ve Rahim olduğunu bildirir. Bu bir marifettir, yâni Allah’ı tanımaktır; Rahman ve rahim olarak “Yaratan Rabbinin ismiyle oku!” emriyle Allah Resulü’ne (asm) ve onun şahsında da bütün ümmetine marifet sahasında mesafeler kat etme emri verilmiştir Biz bu emirdeki Rab isminden dersimizi alarak, öncelikle kendimizde tecelli eden ilâhî terbiyeyi okuruz Yüzümüzü gözümüzü okuruz; kalbimizi ruhumuzu okuruz, Kanımızı, hücremizi okuruz. Hepsini en güzel ve en faydalı biçimde terbiye eden Rabbimizin rahmetini, keremini okuruz Okudukça onun terbiye ediciliğine olan marifetimiz artar. Onun rahmetine marifetimiz artar İhsanını daha güzel, daha net, daha açık seyreder oluruz.
 
Ayetin devgeçer, nutfeden yaratıldığımızı ibretle düşünürüz. Bizi her şeyimizle o küçücük şifrede yerleştiren ve onu açıp her organımızı yerli yerine koyan Rabbimizin lütfuna, rahmetine hayran kalırız.
“Yaratan Rabbinin ismiyle oku!” emriyle Allah Resulü’ne (asm) ve onun şahsında da bütün ümmetine marifet sahasında mesafeler kat etme emri verilmiştir Biz bu emirdeki Rab isminden dersimizi alarak, öncelikle kendimizde tecelli eden ilâhî terbiyeyi okuruz Yüzümüzü gözümüzü okuruz; kalbimizi ruhumuzu okuruz, Kanımızı, hücremizi okuruz Hepsini en güzel ve en faydalı biçimde terbiye eden Rabbimizin rahmetini, keremini okuruz Okudukça onun terbiye ediciliğine olan marifetimiz artar Onun rahmetine marifetimiz artar İhsanını daha güzel, daha net, daha açık seyreder oluruz
 
Rab ismi üzerindeki bu düşüncelerimiz bizi Fatiha Suresine götürür Rabbimizi, “Rabb-ül-âlemin” olarak tanırız O, bizim Rabbimiz olduğu gibi, bütün hayvanlar, bitkiler âleminin de Rabbidir. Sema âleminin, arz âleminin de Rabbidir Melek âleminin, cin âleminin de Rabbi Arşın, kürsinin, cennet ve cehennemin de Rabbi Bunları düşündükçe, onun marifetinde daha da terakki ederiz.
Ayetin devgeçer, nutfeden yaratıldığımızı ibretle düşünürüz Bizi her şeyimizle o küçücük şifrede yerleştiren ve onu açıp her organımızı yerli yerine koyan Rabbimizin lütfuna, rahmetine hayran kalırız.
 
Rab ismi İlâhî isimlerden sadece birisi Diğerdiğer isimleri ve tecellilerini de aynı şekilde tefekkür ederiz. Allah’ı Rab olarak tanıdığımız gibi, Rezzak olarak, Muhyi (hayat verici), Kerim olarak, Kadir olarak da tanırız. Böylece marifetimiz daha da artar Sonra,sonra bütün bu isimlerin İlâhî sıfatlardan geldiğini düşünürüz Marifetimiz sıfatlar aleminde derinleşir ve genişlenir Ve sonunda, bütün bu sıfatların bir tek zata ait olduğunu bilmekle tevhit sahasına girer, Allah’ı hiçbir mahlukuna benzemeyen, bütün sıfatları gibi zatıyla da eşi ve benzeri olmayan tek zat olarak biliriz.
Rab ismi üzerindeki bu düşüncelerimiz bizi Fatiha Suresine götürür Rabbimizi, “Rabb-ül-âlemin” olarak tanırız O, bizim Rabbimiz olduğu gibi, bütün hayvanlar, bitkiler âleminin de Rabbidir Sema âleminin, arz âleminin de Rabbidir Melek âleminin, cin âleminin de Rabbi Arşın, kürsinin, cennet ve cehennemin de Rabbi Bunları düşündükçe, onun marifetinde daha da terakki ederiz
 
Allah’ın yarattığı eşya üzerinde bilim adamlarının dünya yaratılalı beri kafa yormaları ve her gün yeni keşiflerde bulanmaları, varlık alemini her geçen gün biraz daha tanımaları gösteriyor ki bu eserlerin tümünü yaratan Allah’ı tanımanın, Onun marifetinde ilerlemenin sonu yoktur. Peygamber Efendimiz (asm) miraç mucizesinin son durağında, “Ben seni hakkıyla tanıyamadım”tanıyamadım.” buyurmakla, hem bu sahanın sonsuzluğunu, hem de marifetimizi kesinlikle yeterli görmeyip ömrümüzün sona kadar bu yolda ilerlememiz gerektiğini bize ders vermektedir.
Rab ismi İlâhî isimlerden sadece birisi Diğer isimleri ve tecellilerini de aynı şekilde tefekkür ederiz Allah’ı Rab olarak tanıdığımız gibi, Rezzak olarak, Muhyi (hayat verici), Kerim olarak, Kadir olarak da tanırız Böylece marifetimiz daha da artar Sonra, bütün bu isimlerin İlâhî sıfatlardan geldiğini düşünürüz Marifetimiz sıfatlar aleminde derinleşir ve genişlenir Ve sonunda, bütün bu sıfatların bir tek zata ait olduğunu bilmekle tevhit sahasına girer, Allah’ı hiçbir mahlukuna benzemeyen, bütün sıfatları gibi zatıyla da eşi ve benzeri olmayan tek zat olarak biliriz
 
Allah’ın yarattığı eşya üzerinde bilim adamlarının dünya yaratılalı beri kafa yormaları ve her gün yeni keşiflerde bulanmaları, varlık alemini her geçen gün biraz daha tanımaları gösteriyor ki bu eserlerin tümünü yaratan Allah’ı tanımanın, Onun marifetinde ilerlemenin sonu yoktur Peygamber Efendimiz (asm) miraç mucizesinin son durağında, “Ben seni hakkıyla tanıyamadım” buyurmakla, hem bu sahanın sonsuzluğunu, hem de marifetimizi kesinlikle yeterli görmeyip ömrümüzün sona kadar bu yolda ilerlememiz gerektiğini bize ders vermektedir
Anonim kullanıcı