İctihad: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
:'''"'''2. Bir müctehidin, usûl kaidelerini, olanca gücünü sarfedip uyguladıktan sonra vardığı hüküm ve görüştür.'''"'''<ref>Fahrettin Atar, “Fıkıh Usûlü”, s.305</ref>
 
İctihad eden kişiye ''müctehid'' (Arapça: '''مُجْتَهِد''') adı verilir. Bir ictihadın geçerli olabilmesi için ictihadı yapan kişinin ictihad yapabilecek seviyede bir fakîh (İslam hukukçusu) olması gerekir. Ayrıca ictihad [[caiz]] olmayan konularda yapılamaz. İctihad yapmaya yetersiz bir kişi tarafından yapılan veya caiz olmayan bir konuda yapılmış olan bir ictihad, sahih sayılmaz ve geçerli kabul edilmez. Kişinin müctehid olabilmesi veya ictihad yapmaya yeterli görülebilmesi için hem İslam hukuku ve diğer İslam ilimlerine vakıf olması (kısacası “ilim”) hem de hukukî bir kabiliyete sahip olması gerekir. Bir müctehidin sahip olması gereken bazı bilgiler şöyle sıralanabilir: Kur’an’ı[[Kur'an]]'ı, Sünnet’i[[Sünnet]]'i, [[icmâ]]'yı, [[kıyas]], [[fıkıh usûlü]], [[fürû'u'l-fıkh]] (fıkhın fürûunu) ve [[Arap dilinidili]]ni bilmek.
 
İctihadların hükmü yerine ve duruma göre değişir. Bir ictihad [[farz]] (farz-ı ayn veya farz-ı kifaye) olabileceği gibi [[mendub]] veya [[haram]] da olabilir.<ref>F. Atar, a.g.e., s.306 atıf: [[İsmail Hakkı İzmirli]], “İlm-i Hilâf”, İstanbul, s.217-218</ref> Bununla birlikte ictihadların sonuçta kat’î olmadıkları için örneğin itikadî hususlarda câri olamazlar. Zira ictihad, 'ictihadı onaylayıcı zannın, ona karşıt zanlardan üstün olması' durumu olarak da tanımlansa dahi, zannîdir yani bir sanı sonucu oluşmuştur, kesin olarak bilinemez.
Anonim kullanıcı