"Ciritdüzü, Şavşat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
=== Tarihi ===
 
Ciritdüzü köyü:1118 yılında [[Atrak Han]] önderliğinde kuzey kafkasyadan yöreye gelen ve 1124 yılında da yerleşen [[Kıpçak Türkleri]]'nce kurulmuş bir köydür.Köyde değişik zamanlarda kırım,ahıska,maçahel,bağdat vb.yerlerden gelip yerleşen aileler mevcuttur.Zamanla halk kaynaşıp,karışmış ve tek bir köy kimliği oluşmuştur.[[Kıpçak Türkleri]],çevrelerindeki ortodoks hristiyan gürcülerden etkilenerek hristiyan olmuşlar, fakat asla anadilleri olan [[Türkçe]]'yi terketmemişlerdir. 1267 yılında [[ortodoks hristiyan]] kıpçakKıpçak [[ATABEK DEVLETİ]]'ni kurmuşlar ve 1578 deki [[Osmanlı]] fethine dek de, [[Gürcü]]devletinin saldırılarına rağmen yaşatmayı başarmışlardır.Atabek Devleti'nin kurucusu CAKLI SARKİS ve oğlu [[Cak-Lı Büyük Beka]] isimli kıpçak hanıdır.Hristiyan adı almış hanlardır. Cak, bugünkü [[Posof]] civarındaki bir kaledir. Atabek kıpçak hanları arasında :-AKBOĞA-,-BAHADUR-,-MİRZA ÇABUK- gibi hanlar en tanınmış olanlarıdır.Atabek devletinin başkenti ise [[Ahıska]] dır. [[Ahıska Türkleri]]'nin şivesi ile [[Şavşat]], [[Ardanuç]] ve [[Yusufeli]] halkının şivesi tamamen aynıdır. Ciritdüzü halkının çoğunluğu işte bu [[Atabek Türkleri]]'nin öz torunlarıdır. Ahıska Türkleri'nin de kankardeşleridirler. 1578 Osmanlı fethi ile birlikte 311 yıllık Atabek Devleti tarihe karışmış, bu devletin [[kıpçak]], [[gürcü]], [[ermeni]], [[kürt]], [[poşa]] ve hatta //arap// vb. halkı osmanlı tebaası haline gelmiştir. Kıpçaklar, çoğunlukta olan nüfusu temsil ediyorlardı. Fetihten sonra soydaşları olan Osmanlı Türklerine yakınlık hissetmeleri sonucu hristiyanlığı terkedip, [[İslam]]'a geçmişler, bu durum dindaşları olan gürcüleri de etkilemiş ve onların bir kısmı da müslüman olmuşlardır. Türklükleri sebebiyle kıpçak adı unutulmuş ve fakat Atabek adı halen bilinmekte ve yaşatılmaktadır. Hatta bazı ailelerin soyadı da bunu göstermektedir. [[İmerhev]] vb.yerlerdeki gürcüler ise kendi gürcücelerini ve gürcü adlarını günümüze dek muhafaza etmişlerdir.Fakat komşu köylerdeki ve hatta aynı köylerdeki yan yana yaşam ve gerek hristiyanlık ve sonrasında müslümanlık şeklindeki ortak din sebebiyle ,Kıpçak Türkü-Gürcü evlilikleri eskiden olduğu gibi şimdi de sıklıkla yapılmakta ve kim hangi dili konuşursa o milletin bir ferdine dönüşmektedir.
 
 
 
== Kültür ==
 
Köyün [[gelenek]], görenek ve [[yemek]]leri hakkında bilgi yoktur.
 
Kıpçak Türkleri gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.
 
 
 
=== Coğrafya ===
 
 
Artvin iline 75 km, Şavşat ilçesine 8 km uzaklıktadır.
 
 
=== İklim ===
Anonim kullanıcı