"Müfettiş" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{yetersiz}}
== kamu sektöründe ==
 
[[Kamu]] kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlarda, çalışanlar üzerinde denetim ve sorgulama yetkisine sahip olan [[meslek]] mensubu. Özel yüksek [[eğitim]] görmüş, denetim yapma ve rapor düzenlemekle görevli kişilerdir. [[Kamu]] kuruluşlarında [[teftiş]] kurullarına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Belirli bir hizmet süresinden sonra [[başmüfettişlik]] ünvanı da alabilmektedirler.
[[Kategori:Kamu meslekleri]]
[[Kategori:Denetleme kurulları]]
 
== özel sektörde ==
 
ingilizce "inspector" kelimesinden gelmekte olup. ingilizce kelime karşılığı [[müfettiş]] olsada, genellikle özel sektörde, tekstil sektöründe kalite kontrol denetim sorumlularına verilen genel addır.
 
Anonim kullanıcı