"İşletme enformatiği" sayfasının sürümleri arasındaki fark

İşletme enformatiği alanında [[örgütsel enformatik]], [[iktisadî enformatik]], [[bilişim sistemleri]] ve benzeri adlarla 1960'lı ve 70'li yıllarda başlamış olan akademik çalışmalar, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, konunun öneminin emek piyasasında da anlaşılmasına neden olmuştur. 1980’ler ve 90’larda üniversitelerde işletme enformatiği dersleri yaygınlaşmış, başlangıç paragraflarında belirtilen çeşitli adlar altında işletme enformatiği bölümleri açılmıştır.
 
1980'lerde [[İnternet]]'in ortaya çıkması ile birlikte kurumsal ve bireysel bilgisayarların birbirleri ile karşılıklı ve ekonomik olarak iletişim kurması olanağı doğmuştur. 1990'larda İnternet'in ticarîleşmesi, [[elektronik ticaret]]in ya da kısaca e-ticaretin yaygınlaşmasına yol açmıştır. [[Uluslararası ticaret]]in serbestleşmesi, kurumların ve bireylerin İnternet'in sağladığı olanaklardan küresel ölçekte yararlanabilmesini sağlamıştır. 1995-2000 yılları arasında e-ticarette yaşanan hızlı gelişim ''[[dot.-com balonu]] ('' ([[:en:dotİng.com'' bubble|dot.com bubble]]) veya ''[[İnternet balonu'']] olarak adlandırılmıştır.<ref>Perkins, A. B. ve M. C. Perkins. (1999). ''The Internet Bubble: Inside the Overvalued World of High-Tech Stocks—And What You Need to Know to Avoid the Coming Shakeout.'' Harper Business.</ref> Bu dönemde bir kısım girişimciler ve yatırımcılar gerçekçi olmayan beklentilerle akılcı olmayan e-ticaret yatırımlarına yönelmiş; ancak 2000-2003 yılları arasında bu e-ticaret firmalarının önemli bir kısmı iflas etmiştir.<ref>Li, F. (2000). ''What is E-Business? How the Internet Transforms Organizations.'' S. 14-16. Blackwell Publishing.</ref> 2003 yılı itibarı ile sektör küresel ölçekte yeniden toparlanmış ve büyümesini 2000'li yılların sonlarına dek kararlı bir şekilde sürdürmüştür.
 
Bilgisayarların meydana getirilmesinde ve kullanılmasında güdülen başlıca amaç, kuşkusuz, insanlara yararlı olmasıdır. Ancak bilgisayarların gelişimi, onlara ve onları kullanan insanlara zarar vermeye yönelik girişimleri de beraberinde getirmiştir. Bilgisayarları ele geçirerek programlara ve verilere zarar verebilecek yazılımlarla ilgili kuramsal çalışmalar 1950’ler ve 60’larda gerçekleşmiştir. 1970’lerden itibaren önce disketler aracılığı ile bilgisayarlara bulaşan zararlı yazılımlar, özellikle bilgisayar ağlarının ve İnternet’in yaygınlaşması sonucu, bireyleri ve kurumları [[siber saldırı]]larla karşı karşıya bırakmış; zaman zaman ciddi kayıplara uğratmıştır.<ref>[http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+retrieval/book/978-1-84800-916-5 Kizza, M. G. (2009). Guide to Computer Network Security.'' S. 70-78. Springer.]</ref> Günümüzde [[bilgisayar virüsü|bilgisayar virüsleri]], [[bilgisayar solucanı|bilgisayar solucanları]], [[Truva atı|Truva atları]], [[casus yazılım]]lar, [[adware|reklam destekli yazılımlar]] belli başlı [[kötücül yazılım|zararlı yazılım]] türlerini oluşturmaktadır. Zararlı yazılımların ortaya çıkması onları farkedecek ve engelleyecek [[antivirüs yazılımı|antivirüs yazılımları]] gibi karşı önlemlerin de ortaya çıkmasına ve giderek gelişmesine neden olmuştur.
871

değişiklik