"Proje Yönetimi Bilgi Tabanı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Proje Yönetimi Bilgi Tabanı'na proje yönetimi başlıca dokuz alandan meydana gelmektedir. Bu alanların her biri de bir dizi süreç içermektedir. Bilgi alanları ve bu alanlara ait süreçler şunlardır:
 
=== Kapsam yönetimi ===
<ol>
 
<li> Kapsam yönetimi.
# Proje gereksinmelerini topla.
<ol>
<li># Proje gereksinmelerinikapsamını toplatanımla.
# Proje aşamalarının ve görevlerin listesini yap.
<li> Proje kapsamını tanımla.
# Proje kapsamını doğrula.
<li> Proje aşamalarının ve görevlerin listesini yap.
<li># Proje kapsamını doğruladenetle.
 
<li> Proje kapsamını denetle.
=== Zaman yönetimi ===
</ol>
 
<li> Zaman yönetimi.
# Görevleri tanımla.
<ol>
# Görevleri sıraya diz.
<li> Görevleri tanımla.
# Görevler için kaynak tahmini yap.
<li> Görevleri sıraya diz.
# Tahmini görev sürelerini belirle.
<li> Görevler için kaynak tahmini yap.
# Zaman çizelgesini oluştur.
<li> Tahmini görev sürelerini belirle.
# Proje <li> Zamanzaman çizelgesini oluşturdenetle.
<li> Proje zaman çizelgesini denetle.
=== Maliyet yönetimi ===
</ol>
<li> Maliyet yönetimi.
# Görevler için maliyet tahmini yap.
<ol>
# Proje bütçesini oluştur.
<li> Görevler için maliyet tahmini yap.
<li># Proje bütçesinimaliyetini oluşturdenetle.
 
<li> Proje maliyetini denetle.
=== Kalite yönetimi ===
</ol>
 
<li> Kalite yönetimi.
# Proje kalite planını yap.
<ol>
<li># Proje kalite planınıgüvencesini yapyönet.
<li># Proje kalite güvencesinikalitesini yönetdenetle.
 
<li> Proje kalitesini denetle.
=== İnsan kaynakları yönetimi ===
</ol>
<li> İnsan kaynakları yönetimi.
# Proje insan kaynakları planını yap.
<ol>
# Proje takımının çalışanlarını işe al.
<li> Proje insan kaynakları planını yap.
# Proje takımını yetiştir.
<li> Proje takımının çalışanlarını işe al.
<li># Proje takımını yetiştiryönet.
 
<li> Proje takımını yönet.
=== İletişim yönetimi ===
</ol>
 
<li> İletişim yönetimi.
# Projenin paydaşlarını belirle.
<ol>
# Proje iletişim planını yap.
<li> Projenin paydaşlarını belirle.
# Projenin paydaşlarını ve çalışanlarını bilgilendir.
<li> Proje iletişim planını yap.
# Paydaşların beklentilerini yönet.
<li> Projenin paydaşlarını ve çalışanlarını bilgilendir.
# Proje performansını raporla.
<li> Paydaşların beklentilerini yönet.
 
<li> Proje performansını raporla.
=== Satınalma yönetimi ===
</ol>
 
<li> Satınalma yönetimi.
# Proje satınalma planını yap.
<ol>
# <li> ProjeGerekli satınalma planınıişlemlerini yapgerçekleştir.
# <li> Gerekli satınalmaSatınalma işlemlerini gerçekleştiryönet.
<li># Satınalma işlemlerini yönetbitir.
<li> Satınalma işlemlerini bitir.
=== Risk yönetimi ===
</ol>
<li> Risk yönetimi.
# Proje risk planını yap.
<ol>
<li># Proje risk planınırisklerini yapbelirle.
# Nitel risk çözümlemesi yap.
<li> Proje risklerini belirle.
# <li> NitelNicel risk çözümlemesi yap.
# Risk tepkilerini planla.
<li> Nicel risk çözümlemesi yap.
# Proje risklerini gözetle ve denetle.
<li> Risk tepkilerini planla.
<li> Proje risklerini gözetle ve denetle.
=== Entegrasyon yönetimi ===
</ol>
<li> Entegrasyon yönetimi.
# Proje sözleşmesini hazırla.
<ol>
# Proje yönetim <li> Proje sözleşmesiniplanını hazırla.
# Proje sürecini gözetle ve denetle.
<li> Proje yönetim planını hazırla.
<li># Proje sürecini gözetle ve denetle.
# Tümleşik değişim dentimi yap.
<li> Proje sürecini gözetle ve denetle.
# Proje aşamalarını ya da projeyi bitir.
<li> Tümleşik değişim dentimi yap.
<li> Proje aşamalarını ya da projeyi bitir.
</ol>
</ol>
 
== Kaynakça ==
871

değişiklik