Hareket işlem sistemi: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Büyük işletmelerde çok katmanlı sistemler çok sayıda veri, uygulama ve Web sunucusu ile kurum içi ve dışı kullanıcılara şişman ve zayıf istemciler üzerinden hizmet verirler. Kurumsal veriler ve iş mantığı sistemi oluşturan sunucular arasında dağıtılır. Sonuçta sunucular arasında karmaşık bir ilişkiler yumağı ve veri alışverişi ortamı meydana gelir. Bu durum sistemden yararlanan iç ve dış kullanıcı sayısının dönem dönem azalıp artmasıyla daha da karmaşık bir hal alır. Sunuculardan veri ve hizmet talebinin düzensiz ve öngörülemez olması, bilgisayar ağı üzerinde iletişim ve işlem yükünün dengelenmesini, sunuculara olabildiğince eşit ölçüde dağıtılmasını önemli kılar. Bir sunucuya olan talebin aşırı artması, benzer taleplerin aynı işleve sahip başka bir sunucuya yönlendirilmesini gerektirir.
 
Hareketlerin işlem sırasında bir aşamadan diğerine geçişini gözeten, yönlendiren, hareketlerin kaybolmasını ya da hatalı oluşmasını engelleyen, ve sistemde yük dengesi oluşturan arayazılımlarına (middleware) hareket işlem yöneticisi (transaction processing monitor) denir. Bir hareket işlem yöneticisi üç amaca hizmet eder: 1) Dağıtılmış bir yapıda ve pek çok kaynak kullanılarak gerçekleşen karmaşık hareketlerin atomsallık, tutarlılık, yalıtılmışlık ve dayanıklılığını sağlamak; 2) sistem üzerinde kullanıcı taleplerindeki değişimlerinden kaynaklanan yükleri, sistem işlevini ve performansını olumsuz yönde etkilemesine engel olacak biçimde sistem kaynaklarına dağıtmak; 3) bir veri ya da uygulama sunucusu devreden çıktığında başarısız olan hareketi başka bir sunucuya yönlendirerek sistemin yararlanılabilirliğini yükseltmek.
 
# Dağıtılmış bir yapıda ve pek çok kaynak kullanılarak gerçekleşen karmaşık hareketlerin atomsallık, tutarlılık, yalıtılmışlık ve dayanıklılığını sağlamak.
# Sistem üzerinde kullanıcı taleplerindeki değişimlerinden kaynaklanan yükleri, sistem işlevini ve performansını olumsuz yönde etkilemesine engel olacak biçimde sistem kaynaklarına dağıtmak.
# Bir veri ya da uygulama sunucusu devreden çıktığında başarısız olan hareketi başka bir sunucuya yönlendirerek sistemin yararlanılabilirliğini yükseltmek.
 
Kavramsal olarak bir hareketin bağlamı, o hareket hakkındaki bilgileri içeren bir veri yapısıdır. Hareket bağlamı hareketin özgün bir tanımını, kapsamını ve ne zaman zaman aşımına uyrayacağını içerir. Gerekirse hareketi parallel görevlere böler ve işlemin parallel ilmekler halinde gerçekleşmesini sağlar. Birden fazla hareket işlem yöneticisinin yer aldığı ortamlarda, bağlamın bir yöneticiden diğerine aktarılabilmesi gerekir.
Hareket işlem yönetimi teknolojisi iletilerin sıraya sokulmasını, işlem zamanlaması ve işlem önceliklerinin belirlenmesini sağlar. İstemciler uygulama sunucuları ya da veritabanları yerine önce hareket işlem yöneticisine bağlanırlar. Yönetici işlem sorumluluklarını üzerine alarak istemciyi serbest bırakır; hareket tamamlanıncaya dek tüm işlemlerin gerçekleşmesini gözetir; birden çok veritabanını günceller; hareketin başarılı ya da başarısız olduğunu istemciye iletir. Hareket işlem yönetim programları bir hareket işlem sisteminin ölçeklenebilirliğini büyük ölçüde artırır. Sistem herbiri farklı hareketleri gerçekleştiren binlerce kullanıcıya aynı anda hizmet verebilir. Yönetici büyük ölçekli çevrimiçi hareket işlem uygulamalarının etkin ve güvenilir biçimde çalışmasını sağlar.
 
Hareket işlem yönetimi pazarında bulunan belli başlı yazılımevleri ve ürünleri şunlardır:
Hareket işlem yönetimi pazarında bulunan belli başlı yazılımevleri ve ürünleri şunlardır: Unix işletim sistemi için BEA Tuxedo; IBM CICS, Encina ve IMS; Sun EJB JTS (Java Transaction Service); Microsoft MTS (Microsoft Transaction Server), NCR Signal End ve Software AG Adabas TPF. Günümüzde uygulama sunucularının çoğu Web uygulamaları barındırdığından, hem bu sunucuların hem de hareket işlem yöneticilerinin C ve COBOL gibi geleneksel programlama dillerinin yanısıra Java ve C# gibi modern dilleri desteklemesi gerekmektedir.
 
* [[Unix]] işletim sistemi için BEA Tuxedo.
* [[IBM]] CICS, Encina ve IMS.
* [[Sun]] EJB JTS (Java Transaction Service).
* [[Microsoft]] MTS (Microsoft Transaction Server).
* [[NCR]] Signal End.
* [[Software AG]] Adabas TPF.
 
Hareket işlem yönetimi pazarında bulunan belli başlı yazılımevleri ve ürünleri şunlardır: Unix işletim sistemi için BEA Tuxedo; IBM CICS, Encina ve IMS; Sun EJB JTS (Java Transaction Service); Microsoft MTS (Microsoft Transaction Server), NCR Signal End ve Software AG Adabas TPF. Günümüzde uygulama sunucularının çoğu Web uygulamaları barındırdığından, hem bu sunucuların hem de hareket işlem yöneticilerinin [[C (programlama dili)|C]] ve [[COBOL]] gibi geleneksel programlama dillerinin yanısıra [[Java (programlama dili)|Java]] ve [[C#(programlama dili)|C#]] gibi modern dilleri desteklemesi gerekmektedir.
 
[[el:Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών]]
871

düzenleme