Hareket işlem sistemi: Revizyonlar arasındaki fark

k
== Hareket işlem yönetimi yazılımları ==
 
Yerel ve yalın hareket işlem uygulamalarda uygulama sunucusu hareketin sınırlarını belirleyip denetleyebilir. Fakat bir [[bilgisayar ağı]] üzerinde dağıtılmış sistemlerde karmaşıklığın azaltılaması ve alt sistemlerin eşgüdümlenmesi için daha yetkin bir uygulama ortamına gereksinme duyulmaktadır.
 
Büyük işletmelerde çok katmanlı sistemler çok sayıda veri, uygulama ve Web sunucusu ile kurum içi ve dışı kullanıcılara şişman ve zayıf istemciler üzerinden hizmet verirler. Kurumsal veriler ve iş mantığı sistemi oluşturan sunucular arasında dağıtılır. Sonuçta sunucular arasında karmaşık bir ilişkiler yumağı ve veri alışverişi ortamı meydana gelir. Bu durum sistemden yararlanan iç ve dış kullanıcı sayısının dönem dönem azalıp artmasıyla daha da karmaşık bir hal alır. Sunuculardan veri ve hizmet talebinin düzensiz ve öngörülemez olması, bilgisayar ağı üzerinde iletişim ve işlem yükünün dengelenmesini, sunuculara olabildiğince eşit ölçüde dağıtılmasını önemli kılar. Bir sunucuya olan talebin aşırı artması, benzer taleplerin aynı işleve sahip başka bir sunucuya yönlendirilmesini gerektirir.
Kavramsal olarak bir hareketin bağlamı, o hareket hakkındaki bilgileri içeren bir veri yapısıdır. Hareket bağlamı hareketin özgün bir tanımını, kapsamını ve ne zaman zaman aşımına uyrayacağını içerir. Gerekirse hareketi parallel görevlere böler ve işlemin parallel ilmekler halinde gerçekleşmesini sağlar. Birden fazla hareket işlem yöneticisinin yer aldığı ortamlarda, bağlamın bir yöneticiden diğerine aktarılabilmesi gerekir.
 
Hareket işlem yönetimi teknolojisi iletilerin sıraya sokulmasını, işlem zamanlaması ve işlem önceliklerinin belirlenmesini sağlar. İstemciler uygulama sunucuları ya da veritabanları yerine önce hareket işlem yöneticisine bağlanırlar. Yönetici işlem sorumluluklarını üzerine alarak istemciyi serbest bırakır; hareket tamamlanıncaya dek tüm işlemlerin gerçekleşmesini gözetir; birden çok veritabanını günceller; hareketin başarılı ya da başarısız olduğunu istemciye iletir. Hareket işlem yönetim programları bir hareket işlem sisteminin ölçeklenebilirliğini büyük ölçüde artırır. Sistem herbiri farklı hareketleri gerçekleştiren binlerce kullanıcıya aynı anda hizmet verebilir. Yönetici büyük ölçekli çevrimiçi hareket işlem uygulamalarının (OLTP: online transaction processing) etkin ve güvenilir biçimde çalışmasını sağlar.
 
Hareket işlem yönetimi pazarında bulunan belli başlı yazılımevleri ve ürünleri şunlardır: Unix işletim sistemi için BEA Tuxedo; IBM CICS, Encina ve IMS; Sun EJB JTS (Java Transaction Service); Microsoft MTS (Microsoft Transaction Server), NCR Signal End ve Software AG Adabas TPF. Günümüzde uygulama sunucularının çoğu Web uygulamaları barındırdığından, hem bu sunucuların hem de hareket işlem yöneticilerinin C ve COBOL gibi geleneksel programlama dillerinin yanısıra Java ve C# gibi modern dilleri desteklemesi gerekmektedir.
871

düzenleme