Kırılma indisi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
[[Dosya:Snell.png|thumb|right|295px|Snell yasasını gösteren basit bir şekil. N<sub>1</sub> ve N<sub>2</sub> farklı iki ortam ve θ<sub>1</sub> > θ<sub>2</sub>]]
Bir maddenin '''kırılma indisi''', o maddede yol alan [[ışık|ışığın]], boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayıdır. Genellikle ''n'' sembolü ile gösterilir.
 
--[[Kullanıcı:Dnz dzn|Dnz dzn]] 16:35, 31 Aralık 2011 (UTC)Kullanıcı:DNZ_DZN--[[Kullanıcı:Dnz dzn|Dnz dzn]] 16:35, 31 Aralık 2011 (UTC)
Bir maddenin dielektrik sabiti K ise kırılma indisi eşittir karekök içinde K'dır
(Burada manyetik geçirgenlik 1 olarak kabul edilmiştir;bu geçerli bir yaklaşımdır ışığı geçiren maddeler için).Dalga boyuyla değiştiği için dielektrik sabiti,kırılma indisi de dalga boyuna göre değişir.Bu sebeple K’yı uygun dalga boyuyla kullanmak gerekir.Frekans ve dalga boyu birbirine bağlıdır;bu açıklamadan kırılma indisi n olan bir ortam için formül: frekans x dalga boyu = hız / kırılma indisi ‘dir.Yandaki formülde frekans ve dalga boyunun çarpımı bize kırılma indisinin ters orantılı olduğunu verir.Dalga veya ışık bir ortamdan diğerine geçerken dalganın yada ışığın frekansı değişmez.Bir hava-cam arayüzeyinin her iki tarafında iki gözlemci bulunsun.Bu gözlemciyi geçen her ışık ışını diğer gözlemciyi de geçer;diğer türlü ışık ışınları üst üte yığılır yada kaybolur ki bunların hiçbiri mümkün değildir.Netice olarak, hız / frekans = kırılma indisi x dalga boyu sabit kalacak şekilde ışığın dalga boyu kırılma indisine göre değişir ;yani frekans her iki ortamda da aynıdır.Bundan dolayı ışık birinci ve ikinci ortamdan geçerken, kırılma indisi(1) x dalga boyu(1) = kırılma indisi(2) x dalga boyu(2) bağıntısını sağlar.<ref>{{cite journal| title=Kırılma İndisi
| journal=Temel Fizik II
| year=2007
| publishing=Arkadaş Yayınevi
}}</ref>
 
[[File:Pencil in a bowl of water.svg|thumb|Bir nesne (Bu durumda bir kalem) bölümü suya batırılır kırılma nedeniyle bükülmüş görünüyor: x ışık dalgaları yönünü değiştirmek ve böylece y geliyormuş gibi görünüyor]]<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pencil_in_a_bowl_of_water.svg</ref>
[[File:Fénytörés.jpg|thumb|Bu deneme air–plexi yüzey üzerinde ışık esas kırılma (düşük ışın) uğrar ve daha az bir ölçüde yansıması (en iyi ışın).]]<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/File:F%C3%A9nyt%C3%B6r%C3%A9s.jpg</ref>
 
--[[Kullanıcı:Dnz dzn|Dnz dzn]] 12:02, 1 Ocak 2012 (UTC)Kullanıcı:dnz_dzn--[[Kullanıcı:Dnz dzn|Dnz dzn]] 12:02, 1 Ocak 2012 (UTC)
 
==== Kırılma kanunları ====
'''1.''' Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir.
<math>\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}</math><br /><br />
şeklinde ifade edilir. Bu bağıntıya [[Snell yasası|Snell bağıntısı]] denir. Bağıntıdaki sabit değere ışığın havadan saydam maddeye girişte kırılma indisi veya sadece ortamın kırılma indisi denir. Kırılma indisi saydam maddelerin ayırt edici bir özelliğidir.
 
Yarısı suya batmış bir cetvelin neden eğri göründüğünü kırılma yasası açıklar:su yüzeyinin altından gelen ışık ışınları hava-su arayüzeyinden geçerken yön değiştirir ve ışınlar gerçek kaynaklarından daha yüksek bir noktadan geliyormuş gibi görünür.Benzer bir özellik güneşin günbatımı sırasındaki görünümünü ve günbatımında güneşin dikey olarak yassılaşmış gibi görünmesini de açıklar :havanın kırılma indisi 1’den biraz büyüktür,yani batmaktayken güneşin ışınları atmosfere girdiğinde hafifçe kırılıma uğrar.
Işık daha büyük indisli bir ortama girerken normale yaklaşarak kırılır(n<sub>2</sub> >n<sub>1</sub>),daha küçük indisli bir ortama girerken normalden uzaklaşarak kırılır(n<sub>2</sub><n<sub>1</sub>).
İki ortam arasındaki yüzeye dik gelen ışınlar,doğrultu değiştirmeden ikinci ortama girerler.
Gelen ışının ve kırılan ışının açıları yüzeyin normalinden ölçülür;sinüslerin oranı,iki kırılma indisinin ters oranına eşittir.
Işık,bir ortamdan başka bir ortamın sınırını geçerken, n x sinө çarpımı değişmez..<ref>{{cite journal | title=kırılma indisi
| journal= Sears Ve Zemansky'nin Üniversite Fiziği
| publishing= Pearson Educatıon Yayıncılık
}}</ref>
 
--[[Kullanıcı:Dnz dzn|Dnz dzn]] 1612:3502, 311 AralıkOcak 20112012 (UTC)Kullanıcı:DNZ_DZNdnz_dzn--[[Kullanıcı:Dnz dzn|Dnz dzn]] 1612:3502, 311 AralıkOcak 20112012 (UTC)
 
{{optik-taslak}}
7

düzenleme