"Serasker" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzelt aq
(düzelt aq)
[[Yeniçeri Ocağı]]'nın [[1826]] yılında [[II. Mahmud]] tarafından [[Vaka-i Hayriye|ortadan kaldırılmasından]] sonra anılan padişah tarafından '''seraskerlik''' unvanının ihdas edilmesine karar verilmiş ve 15 Haziran 1826 tarihinde [[Rusçuklu Hüseyin Paşa]] ilk serasker olarak [[Bakanlar Kurulu]]'na dahil olmuştur.
 
Bu bakan protokolde [[sadrazam]] ve [[şeyhülislam]]dan sonra üçüncü sırada geliyordu. Görev sahasına bugünkü [[Milli Savunma Bakanlığı]], [[Genelkurmay Başkanlığı]], [[Kara Kuvvetleri Komutanlığı]] ve askeri okullar girmekteydi. Deniz kuvvetleri ile başta topçu ve istihkam imalathaneleri olmak üzere askeri fabrikalar ise bu bakanlığın görev alanına dahil değildi.<ref>Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.1009 </ref>
 
Çoğu [[müşir]] (mareşal), bazıları ise [[vezir]] rütbesine sahip olan toplam 58 serasker Osmanlı Devleti'nin kabinesinde görev almışlardır. 5 Eylül 1891'den 23 Temmuz 1908'e dek seraskerlik görevini yürüten [[Mehmed Rıza Paşa]] son serasker olmuş, aynı tarihte [[Meşrutiyetin İlanı]]nı müteakip [[Harbiye Nazırlığı|Harbiye Nezareti]] makamının oluşturulmasıyla seraskerlik de tarihe karışmıştır.
Anonim kullanıcı