"Türkiye Devrimci Komünist Partisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== Diğer görüşlerle ilgili yaklaşımları ==
TDKP yöneltilen eleştiriler karşısında [[Josef Stalin|Stalin]]'i savunmakta, [[Nikita Chruszczow|Kruşçev]], [[Leonid Breżniew|Brejnev]], [[Tito]], [[Gorbaçov]] gibi isimleri revizyonist olarak tanımlamaktadır. THKO'dan TDKP'ye geçiş süreçinde teorik olarak marksizm-leninizme sadık kalmış, örgütlenmesini ve kadro politikasını bu şekilde oluşturmuştur. Bir dönem Mao Zedung düşüncelerinin etkisinde kalmış, Çin-Arnavutluk ayrılaşmasında Arnavutluk Emek Partisi'nin başını çektiği blokla birlikte hareket etmiştir. TDKP kendini Leninist-Stalinist parti diye adlandır. [[Marksizm]] temel ilkelerini ortadoksça savunduğunu iddia ederek "çoğulcu", "demokratik", "insancıl" sosyalizm gibi adlarla ortaya çıkan marksizmi revize etmeye yönelik tüm akımları revizyonist olarak nitelemiş, modern revizyonizme karşı mücadele etmiştir. TDKP görüşlerini, eskiden broşür gibi süresiz yayınların yanı sıra periyodik çıkan Merkez Yayın Organı [[Devrimin Sesi]] ve [[Yoldaş]] gibi yayınlarla yansıtmıştır.
devam dostum devam...öyle körükörüne pelerine koşan boğa gibi saldırın hala...koşun hala hiçbirşeyden ders almadan..bre stalinizm bu kadar üstün bir yoldu da niye sovyet ülkesindekilerin ezici çoğunluğu stalinden nefret eder..gözönündeki gerçeğe bunlar burjuvazinin yalan propagandası diye gözlerinizi kapamayın..dürüst olun ve stalin hain canavarının ne melun bir şey oldğunu öğrenin..gerçek çok inatçıdır ve stalin namussuzunun gerçek yüzü de eninde sonunda ortaya çıkacaktır...
 
{{Türkiye'deki komünist partiler}}
 
Anonim kullanıcı