"Kasas Suresi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

88.250.221.177 tarafından gerçekleştirilen 3 değişiklik geri alındı. Gerekçe: Gereksiz bilgiler (Twinkle)
(88.250.221.177 tarafından gerçekleştirilen 3 değişiklik geri alındı. Gerekçe: Gereksiz bilgiler (Twinkle))
[[Mekke]]'de inmiştir. 88 ayettir. Sure, adını, 25. ayette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır. Sûrede başlıca Musa’nın çocukluğunu, peygamber oluşunu, [[Yahudi|Museviler]]'i [[Mısır]]’dan çıkarmasını ve [[Firavun]] ile ordusunun boğulmasını kapsayan süreç anlatılmaktadır. Ayrıca küfre saplanıp maddi servet ve kudrete bel bağlamanın kötü akıbetini vurgulamak üzere Karun kıssasına yer verilmektedir.
 
{{Sure|[[Neml Suresi]] |[[İsra Suresi]] }}
76- Gerçek şu ki, Karun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona demişti ki: "Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımararak sevince kapılanları sevmez."
 
77- "Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez."
 
78- Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir." Bilmez mi, ki gerçekten Allah, kendisinden önceki nesillerden kuvvet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan-sayısı bakımından daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. Suçlu-günahkarlardan kendi günahları sorulmaz.
 
79- Böylelikle kendi ihtişamlı-süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar: "Ah keşke, Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir" dediler.
 
80- Kendilerine ilim verilenler ise: "Yazıklar olsun size, Allah'ın sevabı, iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır; buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz" dediler.
 
81- Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Ve o, kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi.<ref>http://tr.wikisource.org/wiki/Kasas_Suresi</ref>
 
Gerçek şu ki Kuranda anlatılan kıssanın tarihsel karşılığı Lidya kralı [[Krezos]] (Karun)olmalıdır. [[Krezos]]'un ve Lidya'nın dillere destan zenginliği yüzyıllar içerisinde efsaneleşerek dilden dile geçmiştir. Ayrıca Anadoludaki en eski yahudi mabedinin Lidya'da bulunması sebebiyle hikaye yahudiler vasıtasıyla yüzyıllar içerisinde zaman, mekan gibi nitelikleri değişerek ortadoğu halkları arasında yayılmış ve bu şekliyle Kuranda kendisine yer bulmuştur.
 
{{Sure|[[Neml Suresi]] |[[İsra Suresi]] }}
 
[[Kategori:Sureler]]
3.772

değişiklik