Postyapısalcı felsefe: Revizyonlar arasındaki fark

k
dz
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
k ({{Kıta felsefesi}})
k (dz)
{{Postmodernizm}}
'''Postyapısalcı felsefe''', [[yapısalcılık]]- sonrası denilen dönem içinde ortaya çıkmış ve kendisini en temelde yapısalcılığı sorunsallaştırmakla temellendirmiş olan düşünce biçimi. Yapısalcılığın kendi mantıksal sonuçlarına doğru geliştilmesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
 
== Felsefi konum ==
Postyapısalcılıkta [[fenomenoloji]]'nin ya da [[varoluşçu felsefe]]nin ya da [[analitik okul]]un etkilerini ve iç-tartışmalarını görmek mümkündür. Buna rağmen bu teorik eğilimi yapısalcılık ''sonrası'' olarak görüp adlandırmanın sebebi, temelde bu alandaki düşüncelerin esas olarak yapısalcılıgın açtığı alan içinde oluşmuş olması dolayısıyladır. Disiplinler boyutunda ise birçok disiplin buraya akmaktadir: [[Dilbilim]], [[Antropoloji]], [[Psikanaliz]], [[Sosyoloji]] özellikle belirtilebilir. Yapısalcılığın oldugu gibi, bu akımın ''da'' kaynağı [[Fransa]]'daki çalışmalardır asıl ve öncelikli olarak. Ve yine yapısalcılığın doğuşunda Dil sorununun oynadığı rol gibi, postyapısalcılığın köken tartışmasında ''da'' dil meselesi, yani ''Dil'in yapısı'' sorunu vardır. Ancak, bir '''akım''' demekle birlikte, ''postyapısalcılığın'' belirli bir anlamda ''indirgenebileceği'' belirli bir yorumu ya da konumunun olmadığı da belirtilmelidir.
 
== Postyapısalcı felsefeciler ==
Genel olarak [[Roland Barthes]], [[Jacques Lacan]], [[Jean-François Lyotard]], [[Michel Foucault]], [[Jacques Derrida]], [[Jean Baudrillard]], [[Julia Kristeva]], [[Gilles Deleuze]], [[Félix Guattari]] gibi isimlerle fark kuramsal kollardan ve disiplinlerden gelerek oluşturulmus olan ve [[modernizm]]'in temellerini ve geleneksel felsefeden devraldığı felsefi öncüllerini geçersizleştirerek yeniden değerlendirmeye alan felsefe akımıdır. [[Postmodern felsefe]]'nin başlıca ve etkin kuramsal örneklerinden biridir. Başka bir adlandırmayla [[yapısalcılık-sonrası-teori]] olarak ''da'' ifade edilir. Hemen hemen bütün düşünce alanlarını ve disiplinleri etkilemiş ve artık onlarsız olamayacak birçok kavram ve kategorileri teorik alana katmıştır.
 
== Gözat ==
== Ayrıca bakınız ==
* [[Yapısalcılık]]
* [[Yorumsamacılık]]