"Türkiye Devrimci Komünist Partisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Türkiye]]'deki yönetimi [[faşist]] diktatörlük olarak tanımlayan TDKP bu nedenle partinin [[illegal]] temele sahip yasal bir örgüt olarak inşa edemeyeceğini düşünür. Parti örgütünün tamemen illegal olması ve illegal örgütlerin organik bir toplamı olmasını temel alınmıştır.
 
TDKP, tüzüğünde "komünizm okulu" olarak tanımlanan, gençlik içinde TDKP çizgisi doğrultusunda faaliyet yürüten [[Türkiye Genç Komünistler Birliği]] (TGKB) adlı bir [[komsomol]] örgütlenmesine sahiptir. TGKB örgütsel olarak bağımsız hareket eden, ancak siyasal ve ideolojik olarak TDKP'ye bağlı bir gençlik örgütlenmesidir. TGKB süreç içerisinde fes edilmiştir. TDKP daha çok dar kadroları tutarak, geniş bir kitlesini yasal örgütlenmeye yönlendirmiştir. EMEP kadrolarının çoğu eski TDKP taraftarlarından oluşmaktadır.
 
== Diğer görüşlerle ilgili yaklaşımları ==
TDKP yöneltilen eleştiriler karşısında [[Josef Stalin|Stalin]]'i savunmakta, [[Nikita Chruszczow|Kruşçev]], [[Leonid Breżniew|Brejnev]], [[Tito]], [[Gorbaçov]] gibi isimleri revizyonist olarak tanımlamaktadır. THKO'dan TDKP'ye geçiş sürecindesüreçinde "halk kahramanı"teorik olarak savunduğumarksizm-leninizme [[Mao]]'nunsadık [[Üçkalmış, dünyaörgütlenmesini teorisi]]'nive benimsemiş,kadro örgütpolitikasını tabanındanbu Arnavutlukşekilde Emekoluşturmuştur. PartisiBir lideridönem [[EnverMao Hoca]]Zedung taraftarlarınadüşüncelerinin sözetkisinde hakkıkalmış, tanımamıştır.Çin-Arnavutluk Bu eleştirileriayrılaşmasında yapanArnavutluk muhalefetiEmek "hizipçi"Partisi'nin vebaşını "karşıçektiği devrimci"blokla diyebirlikte suçlamasınahareket rağmen,etmiştir. sonundaTDKP AEPkendini çizgisiniLeninist-Stalinist kabulparti etmiştirdiye adlandır. [[Marksizm]] temel ilkelerini ortadoksça savunduğunu iddia ederek "çoğulcu", "demokratik", "insancıl" sosyalizm gibi adlarla ortaya çıkan marksizmi revize etmeye yönelik tüm akımları revizyonist olarak nitelemiş,fakat gereklerinimodern yerinerevizyonizme getirmektekarşı zorlanrmıştırmücadele etmiştir. TDKP görüşlerini, eskiden broşür gibi süresiz yayınların yanı sıra periyodik çıkan Merkez Yayın Organı [[Devrimin Sesi]] ve [[Yoldaş]] gibi yayınlarla yansıtmıştır.
 
{{Türkiye'deki komünist partiler}}
Anonim kullanıcı