"Aksu, Tortum" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Köyün vaktiyle Aşçı Hoca denilen biri tarafından kurulduğu söylenir. Söylendiğine göre köy, şimdiki kireç ocaklarının kuzeyine düşen ve şu an Başkapan Sırtı olarak anılan tepelerde, bundan yaklaşık dört yüz yıl önce kurulmuştur. Hatta o tepeye şimdi eski köy de denmektedir. Aslında köyün içerisinde bulunduğu vadide çeşitli kilise kalıntılarına rastlanması bizleri köyün tarihinin çok daha eskilere dayandığı konusunda düşünceye sevk etmektedir. Ancak köyün vadi içerisindeki yeri zaman içinde değişikliğe uğramış olabilir.
 
Köyün bulunduğu yer Türklerin eline Saltukoğulları Beyliği döneminde geçmiştir. Osmanlı’ya katılması ise Kanunî Sultan Süleyman dönemine denk gelir.
 
Köyün kurulmuş olduğu vadi içerisindeki ufak kalıntıları saymazsak köyde tarihi bir oluşumdan da söz etmek mümkün değildir.
Anonim kullanıcı