"Karaylar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

14.451 bayt kaldırıldı ,  9 yıl önce
düzeltme
k (r2.7.1) (Bot: Ekleniyor: tt:Караимнар)
(düzeltme)
'''Karay''' (ya da [[İbranice]] çoğulu '''Karaim'''), [[Karaylar]] adlı Musevilik dinine mensup Türk topluluğundan kişi, ya da bu topluluğa ilişkin, özgü olan. Bu topluluktan pek çok [[Türkolog]] yetişmiştir. Seraya Şapşal, Firkoviç, Gabay bunlardan bazılarıdır. [[Türkiye]]'de Karaylar hakkında yayınlanan en geniş kapsamlı eser Erdoğan Altınkaynak'ın 'Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları' adlı kitaptır. (SOTA Yayınları; Haarlem, 2006, 19,5 x 24 cm., 241 sayfa, Türkçe, ISBN 90-807403-9-X) Kırım Karayları'nı araştıran Erdoğan Altınkaynak bu çalışmasında, Karay halkının soyunu, göç hareketlerini, dini inanışlarını, sosyo-ekonomik tablosunu, günlük yaşam akışını, masallarını örnekleriyle vermiştir. Karaizm [[Yahudi|Musevili]]ğin bir mezhebidir. Museviligin 10 Emir kurallarıyla Gök Tengri dininin sentezi gibidir. Karayların merkezi Kırım olup, Hazar kağanlığının bakiyeleridirler. [[Kırım]]'daki Çift-Kale ata yurtları sayılır. Bu Çift-Kale'nin yanında bulunan Balta-Tiymez (Balta değmez, dokunamaz) onların kutsal saydıkları meşeleri bulunan tarihi mezarlıklarıdır. [[Bahçesaray]] yakınlarındaki bu merkezden dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardır. [[Litvanya]], [[Polonya]] ve [[Azerbaycan]]'a buradan göçmüşlerdir. Karay Türkçesinin Kırım, Trakay ve Galiç olmak üzere 3 ağzı vardır. [[Kırım]] özerk cumhuriyetinin Kezlev adlı şehrinde (Ruslar burayı işgal ettikten sonra Yevpatorya diye değiştirmişlerdir.) ibadet merkezleri vardır. İbadethanelerine Kenasa derler. İbadet dilleri Türkçedir. Beni İsrail oğullarıyla (yahudilerle) mezhep çatışmasından dolayı anlaşamazlar.
{{düzenle|Ocak 2010}}
{{About|Karay Türkleri|[[Yahudilik]] mezhebi|Karaim}}
[[Dosya:Trakai-Troki.jpg|thumb|305px|Trakai Adası Kalesi]]
[[Dosya:Qaraylar.jpg|thumb|205px]]
'''Karaylar''', [[Beyaz Rusya]], [[Litvanya]], [[Kırım]], batı [[Ukrayna]], [[Polonya]], [[Amerika Birleşik Devletleri|ABD]], [[Rusya]], [[Dağıstan]], [[Türkiye]], [[İsrail]] ile [[Romanya]]’da bulunan Musevi Türk topluluğu.
 
Şimdiki Başkanları Vladimir Örmeli'dir. Dini liderleri Davut Yel olup [[Kiev]]'de ikamet etmektedir.
== Etimoloji ==
Karaim kelimesinin kökeni hakkında pek çok görüş ortaya atılmıştır. "Kara" kökenin Arapça okumak, kıraat etmek anlamına gelen ve Kur'an ile aynı kök olan "Karae"den geldiği ve aynı şekilde Arapça ile aynı dil ailesinden olan İbranice'deki yine okumak anlamına gelen "Karai"den geldiği ve sadece yazılı Tora'yı, [[Eski Ahit]]'i otorite kabul ettiklerini ve genel Yahudi kitlenin benimsedikleri diğer [[Tevrat]] yorumlarını gözönüne almadıklarını ima eden bir ifade olduğu da söylenmiştir. Karay, Kara'ya mensup olan demektir ve sonundaki Arapça aidiyet eki "i" Türkçe ses uyumuna göre düşüp "y" olmuştur. Karaylar, [[İbranice]]'de çoğul takısı "im" getirilerek [[Karaim]] şeklinde telaffuz edilir.
 
Karaylar her sene Kırım'da toplanırlar.
Bir diğer görüşe göre 10. yüzyılda [[Bizans]]'tan sürgün olarak [[Hazar]] ülkesine sürgüne giden ve Museviliğin Karai mezhebine bağlı olan insanlar, Hazar Devleti sınırları içinde kalan Kırım topraklarına yerleştirildiler. Hazar hakanının Musevi inancını kabul etmesiyle, Karai mezhebi, [[Kırım]]'da yaşayan Türkler arasında da yayılmaya başladı. Bu inancı kabul eden Türk toplulukları, ilerleyen yıllarda 'Karaim' adıyla anılmaya başlandılar.
 
== Göz At ==
* [[Karaylar]]
 
== Bağlantılar ==
* [http://www.turkiye.net/sota/karhist.htm Karaims: Origin and History]
* [http://www.eki.ee/books/redbook/karaims.shtml The Karaims]
* [http://www.turkiye.net/sota/karakhaz.htm Khazars and Karaims]
 
{{Etnik grup-taslak}}
 
 
== Geçmişleri ==
{{Musevilik}}
[[Dosya:Trakai Kenesa.JPG|thumb|left|220px|Litvanya’nın Trakai kentinde bir Knessa.]]
[[Dosya:Karaite Kenesa Vilnius.jpg|thumb|left|220px|Litvanya’nın başkenti [[Vilnüs]]'deki bir Knessa.]]
Kökenlerinin Türklerin Hazar boyuna dayandığı düşünülen Karaylar'ın bugün en kalabalık yaşadıkları ülke olan [[Litvanya]]’daki geçmişleri 14. yüzyılın sonlarına dayanır.
 
[[1397]] ile [[1398]] yıllarında Karadeniz kıyılarına giden Büyük Litvanya dükü ''[[Vytautas]]'' (Litvanyaca: ''Vytautas Didysis''; [[Latince]]: ''Alexander Vitoldus''; [[Lehçe (dil)|Lehçe]]: ''Witold''), buradan ülkesine Müslüman ve Musevi [[Kırım Tatarları|Kırım Tatarı]] göçmenlerle döndü. Çoğunluğu müslüman olan bu göçmenlerin arasında bulunan 380 Musevi, Karay ailesinden 300 kişi Vytautas’in ''Trakai''’deki sarayına yerleştirildi. Litvanya’daki Karaylar’ın sayısı zamanla artarak 5 000 kişiyi buldu. Karay'lar saraya giden yol boyunca ağaçtan yapılmış ahşap evlerde yaşarlar, dini ayinlerini Knessa denilen sinagoglarda yaparlar.
 
Bugün [[Litvanya]]’da yaşayan Karaylar’ın sayısı yıllar içinde kuşaktan kuşağa azalarak Litvanya’ya gelişlerinin 600. yılının kutlandığı yıl olan [[1997]]’deki sayıma göre 257’ye düşmüştür. Bunlardan 138’i başkent [[Vilnius]]’da, 65’i Trakai’de(okunuşu ''Trakei''), gerisi de daha az sayılarda ülkenin öteki bölgelerinde yaşarlar.
 
İstanbul Koç Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Timur Kocaoğlu çok önemli bir duyuruda bulunuyor:
 
"''Bugün Türk konuşma ve yazı dillerinden biri olan Karaimce yok olmak üzeredir. Rusya, Ukrayna ve Litvanya'da yaşayan Karaimların sayısı 2200 kişi kadardır ve bunların ancak çok az bir bölümü, belki 100 kişi ana dilini konuşabilmekte ve daha az bir kısmı yazabilmektedir. Litvanya'da Trakai bölgesinde yaşayan Karaylar (yani Karay Türkleri) bir Litvanya bankasında dillerinde ders kitapları bastırmak ve knessa dedikleri sinagoglarını tamir etmek için maddi yardım sormaktalar. Bu Karaim konuşma ve yazı dilini kurtarma çabalarına biz de katkıda bulunarak, sosyo-politik bir olguyu hızlandırabiliriz.''"<ref>http://www.turkiye.net/sota/tdkkon.html Dünyada Türk Dili: Sosyo-Politik Bir Yaklaşım.</ref>
 
== Karay Dili ==
 
Karayların konuştuğu dil Kıpçak Türkçesi grubuna dahildir. Karay kültüründeki Kıpçak Türk karakteri Güney Rusya'da Kıpçak stepleri denilen bölgede yaşayan Karayların atalarının Türkçe konuşan diğer halklarla karışmış olabileceğini akla getirmektedir.
 
Günümüzde küçük bir topluluk olan Karayların dilini yeryüzünde konuşanların sayısının 5000 dolayında olduğu sanılır.
 
Karay dilinin, [[Karaçay]], [[Kırım Tatarcası]], [[Nogay]] gibi öteki [[Kıpçak]] Türkçe lehçeleri ile birçok ortak özelliği vardir. Bu lehçeleri konuşan topluluklar dil dışında ortak gelenekler, öyküler, masallar, koşuklar, yemek adları gibi özellikleri de paylaşırlar.
 
Karaylar ibadetlerinde Karay Türkçesi konuşurlar. Karay Türkçesinin Troki (Trakay), Kırım ve Haliç-Lutsk şeklinde üç ağzı bulunmaktadır.
 
Karay dili kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biridir. Yaklaşık 50.000 Karaylıdan 2.000’e yakını Türk asıllıdır. Karayca konuşanların sayısı ise 50 kişiden az kalmıştır.<ref>[http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s20/direkci.pdf ''Karay The Trakai Dialect'', Timur Kocaoglu-Mykolas Firkovicius, Lincom Europa, 2006.]</ref>
 
Bugün Litvanya’da Karay dilini günlük konuşmada kullananların sayısı 50’yi geçmez. Bu sayı Ukrayna’da sekizdir. Polonya Karayları iletişim için artık bu dili kullanmasalar da, aralarında zor da olsa bu dili konuşabilenler bulunur. Kırım’da bugün yokolmuş olan Karay dilini, son yıllarda gençler arasında kitaplardan ögrenerek yaşatmaya çalışanlar vardır.
 
Litvanya’da bugün Karay dili yalnızca pazar günleri okullarda öğretilir ve 1988’de kurulan "Litvanya Karay Kültür Derneği"nce desteklenir. Ayrıca Karay topluluğu, gençleri ulusal ekinleri ve geçmişleri ile yakınlaştırmak için her yıl gençlik ve kültür bayramı düzenler.
 
Karay dilinden örnekler:<ref>http://daugenis.mch.mii.lt/karaimai/index_en.htm Karay dilinden örnekler.</ref>
 
<blockquote style="background: white; border: 1px solid black; padding: 1em;">
<table>
<tr><td>sav</td> <td>Sağ, iyi</td></tr>
<tr><td>sav-uş</td> <td>İyileş(mek), savuş(mak) (TDK sözlüğündeki “Hastalık ya da başka kötü bir durum geçirmek, iyileşmek” anlamında)</td></tr>
<tr><td>Sav-uş-tur-</td> <td>Savuştur(mak), Geçiştir(mek), iyileştir(mek)</td></tr>
<tr><td>Sav-uş-tur-u-</td> <td>Savuşturu (“savuşturma”nin isim durumu)</td></tr>
<tr><td>Sav-uş-tur-uv-ču</td> <td>Savuşturucu, doktor</td></tr>
<tr><td>Sav-uş-tur-uv-ču-lar</td> <td>Savuşturucular, doktorlar</td></tr>
<tr><td>sav-uş-tur-uv-ču-lar-ım</td> <td>Savuşturucularım, doktorlarım</td></tr>
<tr><td>sav-uş-tur-uv-ču-lar-ım-ız</td> <td>Savuşturucularımız, doktorlarımız</td></tr>
<tr><td>sav-uş-tur-uv-ču-lar-ım-ız-dan</td> <td>Savuşturucularımızdan, doktorlarımızdan</td></tr>
</table>
</blockquote>
 
Kendi dillerinden Karaylar Litvanya'ya gelişlerini şöyle anlatıyorlar:
 
"''Vatat Biy sofunda ondórtúnčú yúzyïlnïn da bašlaýïnda onbešinči yúzyïlnïn tirildi, yomaxlarïna kórà bar dunyanïn ol keltirdi karaylarnï Krïmnïn yanïndan, Kara Tengiznin yanïndan, da olturyuzdu karaylarnï bunda Troxta. Berdi karaylarya kóp yer ki bolyey nesindàn tirilmà karaylarya.''"<ref>[http://www3.aa.tufs.ac.jp/~djn/karaim/kCDlang.htm Japonya'da Karay dili ile ilgili araştırma.]</ref>
 
===Şema===
Kırım [[Karayca]]sında [[Şema Yisrael]]:
<blockquote style="background: white; border: 1px solid black; padding: 1em;">
<table>
"''Eşitkin İsrayel , Ad... Teñrimiz, Ad.. birdir.
Ad.. adıñ dunyağa degin, Ad.. sağınçıñ davurdan davurğa Ad.. hoqmat bilen binyat etti yerni, tüzüdi köklerni aqıl bilen. Ad.. köklerge degindir şağavatıñ, inamlığıñ köklerge degindir. Ad.. kökte tüzüdi tahtın da hanlığı cumlağa erklendi. Ad.., begimiz, ne qadar sıylıdır adıñ cumla ol yerde, ki berisiñ ol kökler üstüne. Ad.. yoqtır Seni kibik, da yoqtır Senden başqa Teñrini, cumladan ki eşittik qulaqlarımıznıñ. Yoqtır Seni kibik, Ad.., uludır Sen, da uludır adıñnı kudretiñ. Ki uludır Sen da qılıvçı acayipler, Sensiñ Teñri yalğız. Sensiñ ol Ad.. yalğız, Sen yarattıñ ol köklerin ol köklerniñ da cumla çerivlerin, ol yerni da cumla ki üstüne, ol deñizlerni da cumla ki alarda, da Sen tirgizeydirsiñ cumlalarin, da çerivi ol kökniñ Saña baş urarlar. Dağın biz qulluq etermiz Ad..'ğa, ki oldır Teñrimiz. Teñrimdir ol da mahtarmın anı, Teñrisi babamnıñ da büyüktirmin anı. Teñrim Sensiñ, Saña mahtov beririmin, Teñrim Saña kavod etermin.
 
Mahtov beriñiz Ad..'ğa, ki yahşıdır, ki dunyağa degindir şağavatı. Mahtov beriñiz Teñrisine ol malahlarnıñ, ki dunyağa degindir şağavatı. Mahtov beriñiz begine ol beglerniñ, ki dunyağa degindir şağavatı. Qılıvçı ulu acayipler yalğız, ki dunyağa degindir şağavatı. Qılıvçı ol kökni aqıl bilen, ki dunyağa degindir şağavatı. Yayıvçı ol yerni ol suvlar üstüne, ki dunyağa degindir şağavatı. Qılıvçı ulu yarıqlar, ki dunyağa degindir şağavatı. Quyaşnı erklenme kündüz, ki dunyağa degindir şağavatı. Aynı da yulduzlarnı erklenme keçe, ki dunyağa degindir şağavatı. Berivçi ötmek cumla tenge, ki dunyağa degindir şağavatı. Mahtov beriñiz Teñrisine ol kökniñ, ki dunyağa degindir şağavatı.
 
Bolğay şağavatıñ ey Ad.. üstümizge, neçik ki musandıq Saña. Mahtovlıdır Ad.. dunyağa degin. Qayyam da köni.
 
Da tekmillendirler ol kök da ol yer, da cumla çerivleri. Da tekmil etti Teñri ol yedinci künde işi ki yarattı, qaldı ol yedinci künde cumla işinden ki yarattı. Da alğışladı Teñri ol yedinci künni, da ayruqsı etti anı, zira ondan qaldı cumla işinden, ki yarattı Teñri qılmadan. Da saqlasınlar oğlanları İsrayelniñ ol şabbatnı nizamda tutmağa ol şabbatnı davurlarıña ömürlik şart. Arama da arasıña oğlanlarınıñ İsrayelniñ, nişandır ol dunyağa degin, ki altı künlerde yarattı Ad.. ol kökni da ol yerni, da ol yedinci künde batal oldı damoradı bitti. Da topladı Moşe cumla camaatın oğlanlarınıñ İsrayelniñ da ayttı alarğa: bulardır ol sözler ki sımarladı Ad.. qılmağa alarnı, altı künler qılınsın iş, da ol yedinci künde olsın sizge Qodeş şabbat şabbaton Ad..'ğa, cumla ol qılğan anda iş öldürrülsin. Yandırmañız ateş cumla oturşalarıñızda ol şabbat künde.
 
Şabbatlarımnı saqlañız da mikdaşımda qorquñız, Menmin Ad... Har kişi anasından da atasından qorquñız, da şabbatlarımnı saqlañız. Menmin Ad.. Teñriñiz.
 
Añlatıvçı sözlerin Yakovğa, rasimların da şaraatların İsrayelğe. Qılmadı alay heç bir ulusqa, da şaraatların bilmediler alar. Mahtañız Teñrini.
 
Yahşıdır mahtov berme Ad..'ğa da zemer aytma adıña ey biyik Teñri. Añlatma erte şağavatıñnı da inamlığıñnı keçelerde.''"<ref>[http://qaraimtili.blogspot.com Karay dili ile ilgili arşiv blogu.]</ref>
</table>
</blockquote>
 
== Türkiye'de Karaylar ==
[[Dosya:Galata karakoy.jpg|thumb|right|300px|[[Karaköy, Beyoğlu|Karaköy]]'de Galata Kulesi]]
Bizans ile Hazar Türkleri arasındaki yakın ilişki sebebiyle Anadolu'da Karaylar uzun bir tarihi dönemden beri yaşamaktadırlar. Bu ilişki Osmanlı döneminde de devam etmiş ve Anadolu'da 80'e yakın Karay cemaati yaşamaya başlamıştır. Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra önde gelen Karay cemaatlerinin merkezi İstanbul haline gelmiştir. İstanbul'daki en uzun ömürlü Karay cemaati [[Hasköy, Beyoğlu|Hasköy]]'de yaşamıştır. İstanbul'daki "[[Karaköy, Beyoğlu|Karaköy]]" semtinin adının bile "Karay köy"den geldiği ifade edilmektedir. Çıksalın'da Seferad mezarlığının yanında bir duvarla ayrılmış Karay mezarlığı bulunmaktadır. İstanbulda hala Hasköy semtinde faaliyette olan Karay Sinagogunun 1000 yıla yakın bir tarihi vardır. İstanbuldaki Karaylar genelde kendi aralarında Bizans-Rumcası(Antik Yunanca),Latince,Kırım Karaycası ve İbranice karışık Karaitika adını verdikleri Judeo-Yevanit bir dilde konuşurlar.
 
Bugün, A.B.D. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, Türkiye, İsrail ve eski Sovyet coğrafyasında olmak üzere bütün dünyada 50.000'in üzerinde Karaylı Türk yaşamaktadır.Kırım'ın Kezlev(Gözleve-Yevpatoriya) kasabasında 700 kadar yaşayan Karaylar çoğunluktadırlar. Kırım'ın Bağçasaray, Simferopol(Aqmescit),Sivastopol(Aqyar),Kefe(Feodosiya), Aqerman(Odessa) şehirlerinde de aktif Karay Cemaatleri bulunmaktadır. Kırım'ın Bağçasaray Şehrinde Karaylara ait Kültürel bir yaz kampı da mevcuttur. Kırım'ın Bahçesaray şehrinde Karaylara ait Hazarlar dönemine ait bir kale bulunur adı Mangup Qale-ÇufutQaledir.Kırım Karaycasında Çufut çift manasına gelir.Kırım'ın Bağçasaray Şehirinde Karaylara ait bin yıllık bir mezarlık bulunmaktadır bu mezarlığın adı Balta Tiymez'dir. Bu mezarlık tüm Avrupanın en eski Türk ve Musevi Mezarlığı olarak kabul edilmektedir. Mezarlıkta Baştaşları genel olarak Kırım Karaycasında yazılmıştır. Kırım'da çok anıtları bulunan Karaylar Polonya'da Litvanya yakınlarında 50,Krakovi'de 65 Karay yaşamaktadırlar.Litvanya'da ise Vilinius'ta 138,Trakay'da 65 ve Diğerki bölgelerde 50 karay yaşar.Rusya'da Dağıstan'da ise azınlıkta olan Karay milleti,İsrail'de ise 25000 civarındadır.İsrail'in çoğunlukla Ramle, Ofakim, Aşdod, Beer Şeva, Yeruşalayim, Holon şehirlerinde yaşamaktadırlar.Ramle şehrinde Karaylar'a ait büyük bir merkezi mevcuttur. İsrail Karay Hahambaşılığı ise Ofakim şehirindedir. Karaylar yıllardır Kırımçaklarla yaşamışlardır, Kırımçaklar köken olarak Karaydırlar ama zamanında Sefarad Rabbanların etkisiyle Rabbani Mezhebine geçiş yapmışlardır ve sonradan savaşlar nedeniyle çoğu Karay Kırımçaklarla ayrılmıştır.
Arthur Koestler, ”Onüçüncü Kabile" kitabında Hitler'in Yahudi katliamında yok ettiği Avrupa Yahudilerinin Hazar Türkleri (dolayısıyla da Karay)oldukları iddiası çeşitli çevrelerde benimsenmeye devam etmektedir. Koestler'e göre Hitler bir Yahudi katliamı değil Kafkasya'dan gelen bir ırkı yok etmiştir. Hitler'in Katliam kamplarından olan Avusturya'da Theresienstadt ve Mauthausen'da Almanya'da Dacheau'da ölüm kayıtları arşivlerinde Yahudi ve Müslüman Türkler de vardır.<ref>http://www.yenivatan.com/tuerkei-oesterreich/50-Jahre-nach-Auschwitz.html</ref>
 
== Kaynaklar ==
{{kaynakça}}
 
== Ayrıca bakınız ==
* [[Kırımçaklar]]
 
== Dış bağlantılar ==
* [http://http://karai.crimea.ua/ Kırım Karay Cemaati Resmi Websitesi
* [http://www.karaim.net/ İsrail Karay Cemaati Resmi Websitesi
* [http://www.karaite.org.il/ İsrail Karay Cemaati Resmi Websitesi
* [http://qedar.qaraim.eu/#home/ Avrupa Kırım Kedar Karaim Cemaati Websitesi
* [http://www.karaites.org/ Bnai Yisrael Amerikan Kaliforniya Karay Cemaati
* [http://www.orahsaddiqim.org/ Orah Saddiqim Amerikan Newyork Albany Karay Cemaati
* [http://www.kjuonline.com/ Karay Musevi Üniversitesi Websitesi
* [http://qaraimtili.blogspot.com/ Karay Dili ile İlgili bir blog "Qaraim Tili Mahtovımız, Hanlıgımız"]
* [http://bakhtawiacademy.at.ua/ Karay Dini Akademi "Bahtavi"]
* [http://daugenis.mch.mii.lt/karaimai/index_en.htm (Litvanya'daki Karay kültürü ile ilgili bilgi] {{en}}
* [http://www3.aa.tufs.ac.jp/%7Edjn/karaim/karaimCD.htm (Japonya'da Karay dili ile ilgili araştırma] {{en}}
* [http://www.turkiye.net/sota/karhist.htm Karaims: Origin and History] {{en}}
* [http://www.eki.ee/books/redbook/karaims.shtml The Peoples of the Red Book - The Karaims] {{en}}
* [http://www.turkiye.net/sota/karakhaz.htm Khazars and Karaims] {{en}}
* [http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kdr Karaim dili] {{en}}
{{Portal|Türk tarihi|Yahudilik}}
 
[[Kategori:Karaylar| ]]
[[Kategori:Etnik gruplar]]
[[Kategori:Türk halkları]]
[[Kategori:Yahudilik]]
 
[[anen:CarainsKaraim]]
[[az:Qaraylar]]
[[be:Караімы]]
[[be-x-old:Караімы]]
[[bg:Караити]]
[[crh:Qaraylar]]
[[cs:Karaimové]]
[[cv:Караимсем]]
[[en:Crimean Karaites]]
[[eo:Karaimoj]]
[[fi:Karaiimit]]
[[fr:Karaïmes]]
[[he:קראי מזרח אירופה]]
[[hr:Karaim]]
[[hu:Krími karaiták]]
[[it:Caraimi]]
[[ka:ყარაიტები]]
[[lt:Karaimai]]
[[mk:Кримски Караити]]
[[nl:Karaïm]]
[[pl:Karaimi]]
[[ru:Караимы (народ)]]
[[tt:Караимнар]]
[[uk:Караїми]]
Anonim kullanıcı