Ömer Vehbi Büyükyalvaç

Ömer Vehbi Büyükyalvaç (d. 1870 Yalvaç, Isparta, Türkiye), (ö. 13 Mayıs 1927, Konya, Türkiye), Türk siyasetçi ve öğretmen.

Hafız Mustafa Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Yalvaç'ta tamamladı. Konya’da Medrese öğrenimi görerek müderrislik diploması aldı. İrfaniye medresesinde müderrislik yaptı. II. Meşrutiyetin İlânından sonra İttihat ve Terakkî Fırkasında politikaya girip, İstanbul Mebusan Meclisinin ikinci dönemine Konya Milletvekili olarak katıldı. Balkan savaşı ve sıkıyönetim sebebiyle Meclisin Temmuz 1912’den sonra feshi ile Konya’ya dönerek müderrisliğini sürdürmüş, Konya Hukuk Mektebi'nde fıkıh ve mecelle dersleri okuttu. Birinci Dünya Savaşı sonucu kurulan Müdafaayı Hukuk geçici heyetinin başkanlığını üstlendi. İstanbul Hükümetince değişik bölgelere gönderilen “Heyet-i Nasiha”lardan Konya’ya gelen öğüt kurulu ile konuşmasında “Konya halkı diğer vilayetler ahalisi gibi Devletin mevcudiyeti ve şerefiyle bağdaşmayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecektir.” diyerek halkın bağımsızlık ve hürriyet isteklerini dile getirdi.

İstanbul Mebuslar Meclisinin son dönemi için yapılan seçimde yeniden Konya Milletvekili olarak Meclise katıldı. Meclisin feshi ile birlikte Heyet-i Temsiliye’nin emrine uyarak Ankara’ya geldi. 2 Haziran 1920’de Konya Milletvekili seçildi. Mecliste Şer’iye Evkaf Komisyonunda çalıştı. Komisyonunun Başkanlığını II. ve III. toplantı yıllarında yaptı. 17 Haziran 1922’de Millet ve Hükümetin amaçlarının gerçekleşmesi dileğiyle Konya Müftülüğünü üstlendiği için Milletvekilliğinden istifa etti. Dönem içinde kürsüde 80 konuşma yapıp 6 kanun önerisinde bulundu.

Evli ve 9 çocuk babasıydı. Arapça ve Farsça bilmekteydi. Daha sonra ailesi (Büyükyalvaç) soyadını almıştır.

KaynakçaDüzenle

Dr. Yaşar Özüçetin ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 42, Cilt: XIV, Kasım 1998, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Özel Sayısı28 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.