Çubuksuz sarmal galaksi

Girdap gökadası ve uydusu NGC 5195. Girdap gökadası bir çubuksuz sarmal gökadadır

Çubuksuz sarmal gökada, merkezi çubuktan yoksun olan bir gökada türüdür. Biçimsel gökada sınıflarında SA ile gösterilir.