Çoklama, haberleşme ağlarında birden fazla analog sinyalin veya dijital bilgi aktarımının birleştirilip tek bir sinyal haline getirilmesidir. Örneğin, elektronik cihazlarda çoklama işlemi birden fazla analog sinyalin dijital sinyale çevrilip işlenmesini sağlar veya telekomünikasyonda birden fazla telefon görüşmesinin aynı fiziki kablo üzerinden aktarılması sinyallerin çoklanması ile gerçekleştirilir.

Birden çok düşük veri hızı sinyali, tek bir yüksek veri hızı bağlantısı üzerinden çoklanır, ardından diğer uçta bu çoklama çözülür.

Dış bağlantılar değiştir