Çocuklara Mahsus Gazete

Çocuklara Mahsus Gazete, İbnü’l- Hakkı Mehmet Tahir tarafından 1896- 1908 yılları arasında İstanbul'da çıkarılan haftalık resimli çocuk dergisi.

Çocuklara Mahsus Gazete
Editörİbnü’l- Hakkı Mehmet Tahir
KategorilerKültür & Sanat
SıklıkHaftalık
İlk sayı1896
Son sayı1908
ÜlkeOsmanlı İmparatorluğu

En uzun süre yayınlanan Osmanlı çocuk dergisidir.[1] İlk sayısı 21 Mayıs 1896, son sayısı 13 Ağustos 1908’de çıkarılmıştır. Her hafta, Padisah’ın doğum ve tahta çıkış yıl dönümlerine rastlayan günler dışında Perşembe günleri yayımını aksatmadan sürdürmüş, 627 sayı yayımlanmıştır.[1]

Dergide çocuk hikâye ve romanlarının ilk örnekleri, tefrikalar, şiirler, çocukların ilgi alanlarına giren anılar, biyografi ve gezi yazıları, fenne ağırlıkveren yazılar yayınlanmıştır. Her yaştan çocuğa hitap eden yazılar dergide yer alır. Masal ve masalsı, fantastik ögelere dergide hiç yer verilmez.[1] Derginin yazarları tanınmış isimler değildir. İsmi duyulmuş yazarlar arasında devamlı yazı gönderen Recaizade Ercüment Ekrem’dir.

Dergi, II. Meşrutiyet’in ilanının ardından, yayın hayatından çekilecegine dair herhangi bir ifadeye yer vermeksizin kapanmıştır.

Kaynakça değiştir