Çocuğun cinsel istismarı

Çocuğun cinsel istismarı, bir yetişkinin bir çocukla cinsel ilişkiye girmesi veya onu cinsel haz amacıyla kullanması. Çocukların kullanıldığı pek çok farklı cinsel aktiviteyi kapsar. İstismar türleri içinde yaygın olanlardan biridir.

Uluslararası hukuk alanında çocukları koruma altına alan önemli bir sözleşme olan ve 140 ülkenin imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesiyle, bu ülkelerin her biri, çocukları, sözleşmenin gerektirdiği şekilde koruma altına almayı kabul etmiştir.[1] 34. ve 35. maddelere göre, bu ülkeler, kendilerine vatandaşlık bağıyla bağlı çocukları her tür cinsel sömürü ve saldırıdan korumakla yükümlüdür. Bu koruma, bir çocuğu cinsel bir eylemde bulunmaya zorlamayı, çocukların fahişelik yapmasını ve pornografik malzeme olarak kullanılmasını yasaklamayı kapsar. Sözleşmeyi imzalayan ülkeler, ayrıca, çocukların kaçırılmasını, satılmasını ve çocuk ticaretini önlemekle yükümlüdür.[1]

Türk Tabipleri Birliği'ne göre, "Çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişki, o erişkinin veya başka birinin seksüel stimülasyonu (uyarımı) için kullanılmışsa, çocuğun cinsel istismara uğradığı kabul edilir. Cinsel istismar bir çocuğun bir başka çocuk üstünde belirgin bir gücü veya kontrolü söz konusuysa ya da bariz bir yaş farkı varsa da gerçekleşebilir. Bu tanımlama özellikle erişkinler tarafından çocuklar üzerinde oluşturulabilecek her türlü cinsel istismarı kapsamaktadır."

Gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse hemen hemen tüm dünya ülkelerinin ceza yasaları, çocukların cinsel istismarına (sömürülmesine) karşı önlem içeren maddelerle donatılmış olup, "ağır suç" kapsamındaki bu edimi işleyenlere ağır cezalar öngörülmekte ve uygulanmaktadır.

Çocuklara yönelik cinsel istismar toplum tarafından tabu olarak görüldüğü için açığa çıkarılmayan en önemli şiddet türlerinden biri olma özelliğini taşır. Araştırmalara göre çocukların cinsel istismarı artış göstermekte, toplumda bu tür sapkınlığa karşı bilinçlenme çalışmaları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından önemle ele alınmaktadır.

Çocukların cinsel istismarının yarattığı olumsuz etkiler arasında, çocuklarda sebepsiz ağlama, içine kapanma, depresyon, okul başarısında düşme, ilerleyen yaşlarda cinsel ve psikolojik bozukluklar, güvensizlik, asosyal yaşantı, alkol ve madde bağımlılığı gibi durumlar gözlemlenmektedir.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde, %30'unun 2-5, %40'ının 6-10, %30'unun 11 - 17 yaş grubunda olduğunu görülmektedir. Bir başka deyişle olguların %70'ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. Katılımcılar arasında yapılan çocukluk dönemi istismarı anketlerine göre cinsel istismara maruz kalan çocuklarda kız çocuklarının erkek çocuklarına oranı 3:1 dir. Yurt içi anketler de ise kız ve erkek oranı sırasıyla %13.3 ve %6.7 bulunmuştur.[2] İstismarcıların %90'ı erkek, %80'i de çocuğun tanıdığı birisidir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b "Çocuk Hakları Sözleşmesi". 2 Ağustos 2002 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Aralık 2007. 
  2. ^ "(PDF) Çocukluk dönemi istismar ve ihmalinin olasi{dotless} sonuçlari{dotless}". ResearchGate (İngilizce). 16 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021.