Çizelge, birbirine bağlanan düz çizgi parçalarının veri noktaları serisinin bilgisini gösteren bir tür çizimdir. Çizelge genellikle belirli bir zaman aralığındaki - zaman serisi - verilerin değerlerini görselleştirmek için kullanılır ve kronolojiksel olarak çizilir. Bazen sıcaklık ölçümü için de kullanılır.

Bu basit çizelge, bitişik noktalar arasındaki veriyi gösteriyor.

Deneysel bilimde, verilerden toplanan bilgi sık sık bir çizelge ile gösterilir. Örneğin belirli bir zaman aralığındaki bir cismin hızı veri tablosunda şöyle gösterilir:

 
Hız ve Zaman çizelgesi
Geçen Süre (s) Hız (m s−1)
0 0
1 3
2 7
3 12
4 20
5 30
6 45

Tablosal "görselleştirme", tam değerleri göstermenin iyi bir yoludur. Fakat bu değerlerin gerçekte neyi ifade ettiğini anlamak biraz zor olabilir. Tablosal görselleştirmede bazen bu büyüklükler, verinin kendisi ile yanlışlıkla karışmasına neden olur.

Tablodaki verilerde açıklanan süreci anlamak için Zamana Bağlı Hız çizelgesi oluşturulabilir.

Matematiksel olarak eğer   ve   değişkenlerine bağlı olarak ifade edersek, çizilen grafiğin fonksiyonu   ile gösterilir.  'ye fonksiyonun bağımlı değişkeni,  'ye de bağımsız değişkeni denir.