Çinko-hava pili

Çinko-hava pili, (veya çinko-hava yakıt hücresi), tekrar doldurulamayan piller grubunda olup, çinkonun, havanın oksijeni ile oksidasyonu yoluyla çalışırlar. Yüksek enerji yoğunluğuna sahiptirler ve üretilmeleri ekonomiktir. İşitme cihazlarında ve elektrikli araçlarda kullanılırlar.

Çinko-hava işitme cihazı pilleri

Bu yakıt hücrelerinin üzerinde çinko tozunu oksitleyecek havanın gireceği bir delik bulunur. Satın alındığında bu delik bir bant ile kapanmıştır. Bant kaldırıldıktan birkaç dakika sonra hücre elektrik üretmeye başlar ve yaklaşık olarak 1 ay süre ile enerji üretmeye devam eder. Bu hücrelerin ömürleri harcanan elektrikten ziyade üzerlerindeki deliğin açılarak hava girişine izin verlimesi ile ilgilidir. Yani delik açıldıktan sonra hiç kullanılmasa bile 1 ay kadar sonra tükenecektir. Hücreden akım çekmek, ömrünü çok fazla etkilemeyecektir. Zaten istense de çok fazla akım çekilemez, zira derhal iç direnci yükselir.

Cross section diagram with parts lettered
Bir çinko-hava düğme pili kesiti. A:Ayırıcı, B: Toz çinko anot ve elektroliti, C: Anot kılıfı, D: İzolasyon contası, E: Katot kılıfı,F: Hava girişi, G: Katot katalizörü ve akım kollektörü, H: Hava paylaştırıcısı, I: Yarı geçirgen membran

Araçlarda kullanılan türleri şarj edilemese bile, içerisinde oksitlenmiş olan çinko tozu kimyasal / fiziksel yollarla oksitlenmemiş hale getirerek tekrar kullanmak mümkündür. Bu yenileme işlemi "şarj etmek" olarak düşünülebilir.

Piller içerisinde enerji yoğunluğu (enerji/kütle oranı) en yüksek olanıdır. Zira teknik olarak bir pil değil, yakıt hücresidir.

Oluşan reaksiyonlarDüzenle

Anot: Zn + 4OH → Zn(OH)42– + 2e (E0 = –1.25 V)

Elektrolit: Zn(OH)42– → ZnO + H2O + 2OH

Katot: O2 + 2H2O + 4e → 4OH (E0 = 0.4 V)

Toplam: 2Zn + O2 → 2ZnO (E0 = 1.65 V)

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle