Çiftelerli Osman Paşa

Çiftelerli Osman Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Mütesellimlikten yetişmiştir. Şam Eyaleti valisi iken Nisan 1641'de Anadolu Beylerbeyi oldu. Nasuhpaşazade Hüseyin Paşa'nın isyanını bastıramadığı için görevinden azledildi.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 162