Çifte balıkçı bağı

Çifte balıkçı bağı iki ipi birbirine eklemek için kullanılan eski ve basit bir düğüm şeklidir.

Çifte balıkçı bağı
KategoriEkleme
Kategori #2[[|]]
ÇözülürlüğüZor çözülür
ABoK#294, #1415
Bağlanışı[1]

Kullanımı değiştir

İplerin kayganlığına bağlı olmak şartıyla Balıkçı bağı veya Üç döngülü balıkçı bağı yerine kullanılır.

Kritik önemdeki uygulamalarda başka bir bağın ucunu sabitleştirmede kullanılabilir.

Az kaygan bir ipin az yük taşıdığı durumlarda (bilezik/gerdanlık) ip uzaltma kısaltma mekanizması olarak kullanılabilir.

Bağlanışı değiştir

Her iki ipin uçlarıyla karşı ana ip etrafında birer çift döngülü düğüm atarak bağlanır. Bu çift döngülü düğümlerin ikinci döngüsü düğüműn kendi kesişme noktası üstüne binip sıkıştıracak şekilde bağlanır. Her bir düğümün uçları sıkıştıracak döngünün altından iki tarafa sıkılan iple birlikte dışarı doğu çıkar (döngüler arasından ve sıkılan ipe dik olarak değil).

Her iki ipin uçları bir arada öbür ipin ucu etrafında birer çift düğüm atarak bağlanır. Bu çift döngülü düğümlerin ikinci döngüsü düğüműn kendi kesişme noktası üstüne binip sıkıştıracak şekilde bağlanır. Her bir düğümün uçları sıkıştıracak döngünün altından iki tarafa sıkılan iple birlikte dışarı doğu çıkar (döngüler arasından ve sıkılan ipe dik olarak değil).