Çerkes Seferi (1479)

Çerkes Seferi, Kocaeli Sancakbeyi Cezerî Kasım Paşa komutasındaki Osmanlı filosunun 1479 yılında Kırım'ın doğusundaki Çerkes limanlarına yaptığı başarılı deniz harekâtı.

Harekat değiştir

Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının 1475 yılında icra ettiği Kırım Seferi sonucunda Kırım Hanlığı'nın Osmanlılara tâbi hale gelmesi ve Kefe, Menkûb ile Azak'ın Osmanlı toprağı haline gelmesinin ardından, Osmanlılar bölgedeki hâkimiyetlerini genişletme cihetine gittiler.[1]

Bu çerçevede, Kocaeli Sancakbeyi Cezerî Kasım Paşa komutasında ve 30 gemiden müteşekkil bir Osmanlı filosu 1479 yılında Çerkesya kıyılarına çıkarma yaparak Anapa, Kopa ve Taman'ı Osmanlı topraklarına kattı.[2][3]

Bu harekâtın neticesinde Osmanlıların Aşağıra Çerkesleri olarak adlandırdığı Taman-Soçi arasındaki Çerkes kabileleri Osmanlı hâkimiyetini tanıdılar. Nitekim, 1480 yılında Fatih Sultan Mehmed’e elçi göndererek savaşlarda atlı asker verme karşılığında Osmanlı himayesine girdiler.[4]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Osmanlı Devleti ve Kafkasya", M. Sadık Bilge, Eren Yayınları, İstanbul (2005), s.37
  2. ^ "Tâc-üt Tevârih", Hoca Sadeddin Efendi, İstanbul (1861), c.1, s.567-568
  3. ^ "Osmanlı Sultanları Tarihi", Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa, İstanbul (1949), s.360
  4. ^ "İslam Ansiklopedisi, "Çerkesler" maddesi, Türk Diyanet Vakfı, Ankara (2020), c:Ek-1, s.287". 3 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ocak 2023.