Çelik Mehmed Paşa

(Çelik Mehmet Paşa sayfasından yönlendirildi)

Çelik Mehmed Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Pulat Mehmed Paşa'nın oğludur. Burdur valiliğinde bulunmuş ve orada vakıf eserleri bırakmıştır.[1] Ağustos 1748'den Kasım 1748'e kadar ve Aralık 1763'ten Temmuz 1764'e kadar Anadolu Beylerbeyi olmuştur.[2] 1763'te Sepetoğlu Osman'ın tedibi için görevlendirilmiştir. Konya'daki Ovalıoğlu Camii ve Medresesi'ni Konya valiliği sırasında yaptırmıştır.

Said, İbrahim ve Ahmed adında üç oğlu vardı.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Böcüzade , Isparta Tarihi .sayfa, 189
  2. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 167
  3. ^ Burdur Şer.Sic. 7 Nolu De fter ,Sayf 176