Çelebi Sultan

Çelebi Sultan, Osmanlı Devleti'nde şehzadelerden sancak ve vilayetlerde valilik edenleri hakkında kullanılan unvan. I. Mehmet padişah olduktan sonra da bu unvanı kullanmış, tarihe Çelebi Sultan Mehmed olarak geçmiştir.