Çelebi Ömer Paşa

Çelebi Ömer Paşa, Osmanlı devlet adamı, vezir.

Filibe âyanlığından yetişmedir. 1802 senesinde Çermen muhafızlığından Anadolu Beylerbeyi oldu ve Şubat 1803'te ayrılarak yerini Gürcü Osman Paşa'ya bıraktı. Anadolu valiliği sırasında kendisinin atadığı Germiyanzâde Hacı Ali Ağa'yı halka çok zulüm ettiği gerekçesiyle görevinden azledip mallarını müsadere ettikten sonra Aralık 1802'de idam ettirmiştir.[1] Kendisi de bu olaylardan sonra vezirliği elinden alınıp İzmir'e ikamete mecbur edilmiştir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mahkeme-i şer'iyye sicilleri
  2. ^ Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet