Çavuş Dağı

Çavuş Dağı, Muş ilçe merkezinin güneybatısında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. Muş şehri bu dağların önemli zivelerinden olan Kurtik Dağı 2645 metrenin kuzeye bakan yamaçların da kurulmuştur.