Çatışmada yaralı

Çatışmada yaralı (Wounded in action - WIA), çatışma esnasında yaralanıp ölmeyen insanlar için kullanılan askerî bir terim. Bu terim çatışma bölgesinde bulunan tüm kara, deniz veya hava birlikleri için kullanılır.

NATO'nun tanımıDeğiştir

Çatışmada yaralıDeğiştir

Çatışma yarasından dolayı ölümDeğiştir

WIA terimi sadece çatışma bölgesinde yaralananları kapsamakta oysa çatışma bölgesi haricinde yolda veya hastanede yaralarından dolayı ölenler ise yaralanması sonrası ölüm (İngilizce died of wounds kısaca DOW) olarak adlandırılmıştır. NATO'ya bağlı ülkeler ise buna benzer olarak DWRIA terimini kullanır. DWRIA İngilizce died of wounds received in action. Türkçesi ise çatışma yarasından dolayı ölümdür. Tarihçiler ve askeri birimler genellikle kısa adı kullanmaktadır.

KaynakçaDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir

  • KIA – Killed In Action (Çatışmada ölüm)
  • POW – Prisoner Of War (Savaş tutsağı)
  • Casualty (Kaza sonucu ölüm)
  • MIA – Missing in Action (Çatışmada kayıp)