Çap Protokolü

Çap, Uzun Vadeli Evrim (LTE) ve IP Multimedya Sistemlerinde (IMS) kimlik doğrulama, yetkilendirme ve muhasebe (AAA) bilgilerini değiş tokuş etmek için kullanılan yeni nesil endüstri standardı bir protokoldür. Daha önceki RADIUS protokolünden evrimleşmiştir. RADIUS "Remote Authentication Dial-in User Service" tanımından alan ve uygulama katmanlı protokollerden biridir. İletişim yöntemi olarak Network UDP protokolünü kullanır. Server (Sunucu) / Client (İstemci) mimarisini kullanır.İnternet protokol paketindeki uygulama katmanı protokollerine aittir.

Çap Uygulamaları, Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) ile kullanım için olanlar gibi yeni komutlar ve/veya nitelikler ekleyerek temel protokolü genişletir.

RADIUS ile karşılaştırmaDüzenle

Adı kelime oyunu, (çapın yarıçapının iki katı) öncülü olan RADİUS protokolünden türetilmiştir. Çap doğrudan geriye dönük olarak uyumlu değildir, ancak RADİUS için bir yükseltme yolu sağlar. Çapın sağladığı ancak  RADİUS ta eksik olan ana özellikler şunlardır:

 • SCTP desteği
 • Yetenek pazarlığı
 • Uygulama katmanı onayları; Çap, yük devretme yöntemlerini ve durum makinelerini tanımlar ( RFC 3539 )
 • Genişleme; yeni komutlar tanımlanabilir
 • 32 Bit sınırlarında hizalama

Ayrıca: RADIUS gibi, hem yerel hem de dolaşımdaki AAA durumlarında çalışması amaçlanmıştır. UDP kullanan RADIUS'tan farklı olarak TCP veya SCTP kullanır. RADIUS'tan farklı olarak şifreleme içermez, ancak aktarım düzeyinde güvenlik (IPSEC veya TLS) ile korunabilir. AV tanımlayıcısının temel boyutu, temel AV tanımlayıcı boyutu olarak 8 bit kullanan radius'un aksine 32 bittir. RADIUS gibi, durum bilgisi olan modların yanı sıra durumsuz modları da destekler. RADIUS gibi uygulama katmanı onayını destekler ve yük devretmeyi tanımlar. Çap, 3GPP standartları tarafından tanımlanan birçok farklı arabirim için kullanılır ve her arabirim tipik olarak yeni komutlar ve nitelikler tanımlar.

UygulamalarDüzenle

Çap Uygulaması bir yazılım uygulaması değildir, ancak Çap temel protokolünün, hem yerel hem de dolaşım durumlarında ağ erişimi veya IP mobilitesi gibi uygulamalar için bir Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Hesaplama (AAA) çerçevesi sağlaması amaçlanmıştır. RFC 6733 tüm Diameter uygulamaları tarafından kullanılan mesaj formatı, taşıma, hata raporlama, muhasebe ve güvenlik hizmetlerini belirtir. Bu belgede tanımlanan Çap temel protokolü, RFC 3588 ve RFC 5719'u geçersiz kılar ve tüm yeni Çap uygulamaları tarafından desteklenmesi gerekir. RFC 7075 te Çap protokolü, uygulamadan bağımsız bir "yönlendirme aracısı" tarafından kontrol edilen mesaj yeniden yönlendirme özelliği içerir. Bazı durumlarda, bir operatör, tek tek ana bilgisayarlar belirtmeden mesajları alternatif bir etki alanına yönlendirmek isteyebilir.RFC 7075 bir Çap sunucusunun veya proxy'nin (düğüm), Basit Adlandırma Yetkilisi İşaretçisi (S-NAPTR) dinamik eş bulma için kullanılmadığında böyle bir yeniden yönlendirmeyi gerçekleştirebileceği uygulamaya özel bir mekanizmayı belirtir. Bu yeni işlevi gerçekleştiren bir düğüme "Realm-based Redirect Server" adı verilir.RFC 6733 ve RFC 7075'te tanımlanan Çap temel protokolüne dayalı bir protokoldür (Eskiler: RFC 3588 ). Her uygulama bir uygulama tanımlayıcısı tarafından tanımlanır ve yeni komut kodları ve/veya yeni zorunlu AVP'ler ( Öznitelik-Değer Çifti ) ekleyebilir. Bir isteğe bağlı AVP eklemek için yeni bir uygulama gerekmez. Çap uygulamalarına örnekler:

 • Çap Mobil IPv4 Uygulaması (MobileIP, RFC 4004 )
 • Çap Ağ Erişim Sunucusu Uygulaması (NASREQ, RFC 7155 )(Eski: RFC 4005 )
 • Çap Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Uygulaması ( RFC 4072 )
 • Çap Kredi-Kontrol Uygulaması (DCCA, RFC 8506 ])(Eski: RFC 4006 )
 • Çap Oturum Başlatma Protokolü Uygulaması ( RFC 4740 )
 • 3GPP IP Multimedya Alt Sistemindeki çeşitli uygulamalar

Ev Abone Sunucusu (HSS), aramaları ve oturumları işleyen IMS ağ varlıklarını destekleyen ana kullanıcı veri tabanıdır. Abone konumu işlevi veya SLF , belirli bir kullanıcı profili ile ilişkili ev abone sunucusu (HSS) hakkında bilgi sağlayan bir IP multimedya alt sistemi içindeki bir işlevdir. Hem HSS hem de SLF, Çap protokolünü kullanarak iletişim kurar.

(Genel Önyükleme Mimarisi): Sunucusu İşlevi

TarihDüzenle

Çap protokolü ilk olarak 1998'de Pat R. Calhoun, Glen Zorn ve Ping Pan tarafından RADIUS'un sınırlamalarının üstesinden gelebilecek kimlik doğrulama, yetkilendirme ve muhasebe ( AAA ) için bir çerçeve sağlamak üzere geliştirildi. RADIUS'un güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve esneklikle ilgili sorunları vardı. RADIUS, uzaktan erişim, IP mobilitesi ve ilke denetimi ile etkin bir şekilde başa çıkamazdı. Çap protokolü, istemciler tarafından AAA ve kaynak denetimi gerçekleştirmek için kullanılan bir ilke protokolünü tanımlar. Bu, tek bir sunucunun birçok hizmet için ilkeleri yönetmesine izin verir.

RADIUS gibi, Çap da AAA işlevselliği sağlar, ancak UDP yerine TCP ve SCTP kullanır, bu nedenle iletişim sorunlarının algılanmasını ve ele alınmasını bu protokollere devreder. Çap protokolü, 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) IP Multimedya Alt Sisteminin (IMS) geliştirilmesiyle daha da geliştirilmiştir. S6a, S6b, Gx, Gy, Sy, Rx, Cx, Dh, Dx, Rf, Ro, Sh ve Zh arayüzleri Çap uygulamaları tarafından desteklenir. Uzantıların kullanımı yoluyla protokol, proxy'leri, aracıları, güçlü güvenliği, mobil IP'yi, ağ erişim sunucularını (NASREQ), muhasebe ve kaynak yönetimini desteklemek için genişletilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

Protokol açıklamasıDüzenle

Çap temel protokolü, RFC 6733 (Eskiler: RFC 3588 ve RFC 5719 ) tarafından tanımlanır ve bir AAA protokolü için minimum gereksinimleri tanımlar. Çap Uygulamaları, yeni komutlar, nitelikler veya her ikisini ekleyerek temel protokolü genişletebilir. Çap güvenliği IPsec veya TLS tarafından sağlanır. IANA, RFC 6733 bölüm 11.4'te belirtildiği gibi, Çapa 3868 numaralı TCP ve SCTP bağlantı noktası atamıştır.

Paket formatıDüzenle

Çap, Mesaj (Paket) tabanlı protokoldür. İstek Mesajları ve Cevap Mesajları olmak üzere iki tür mesaj vardır. Paket, Çap mesajıyla ilgili bilgileri kapsüllemek için bir Çap başlığından ve değişken sayıda Öznitelik-Değer Çiftlerinden veya AVP'lerden oluşur.

Çap Başlığı
Bit ofseti  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 versiyon mesaj uzunluğu
32 R P E T         komut kodu
64 uygulama kimliği
96 hop-by-hop kimliği
128 uçtan uca kimlik
160
...
AVP'ler
...

SürümDüzenle

Bu alan Çap Taban Protokolünün sürümünü gösterir. 2014 itibarıyla, desteklenen tek değer 1'dir .

Mesaj uzunluğuDüzenle

Mesaj Uzunluğu alanı, başlık alanları ve dolgulu AVP'ler dahil olmak üzere, Çap mesajının bayt cinsinden uzunluğunu gösterir.

Komut bayraklarıDüzenle

" R " (Talep) biti – Ayarlanmışsa, mesaj bir istektir. Temizlenirse, mesaj bir cevaptır.

" P " (Proxiable) biti – Ayarlanmışsa, mesaj düğümlenebilir, iletilebilir veya yeniden yönlendirilebilir. Silinmişse, mesaj yerel olarak İŞLENMELİDİR.

" E " (Hata) biti – Ayarlanırsa, mesaj bir protokol hatası içerir ve mesaj, bu komut için açıklanan CCF'ye uymaz. "E" bit seti olan mesajlara genellikle hata mesajları denir. Bu bit istek mesajlarında AYARLANMAMALIDIR.

" T " (Potansiyel olarak yeniden iletilen mesaj) biti – Bu işaret, yinelenen isteklerin kaldırılmasına yardımcı olmak için bir bağlantı yük devretme prosedüründen sonra ayarlanır. Henüz onaylanmayan istekleri yeniden gönderirken, bir bağlantı hatası nedeniyle olası bir yinelemenin göstergesi olarak ayarlanır.

KomutlarDüzenle

Her komut İstek/Cevap çiftine bir komut kodu atanır. İstek mi yoksa yanıt mı olduğu, başlığın Komut Bayrakları alanındaki 'R' biti aracılığıyla tanımlanır.

0-255 değerleri RADIUS geriye dönük uyumluluk için ayrılmıştır. 256-16777213 değerleri, IANA tarafından tahsis edilen kalıcı, standart komutlar içindir. 16777214 ve 16777215 (hex 0xFFFFFE ve 0xFFFFFF) değerleri deneysel ve test amaçlı olarak ayrılmıştır.

Belirli bir mesaj için gerçekleştirilecek eylemi belirlemek için bir Komut Kodu kullanılır. Protokolde (taban ve uygulamalar) tanımlanan bazı yaygın Çap komutları şunlardır:

Komut Adı Kısaltma Kod Uygulama
AA-Talep AAR 265 Çap NAS Uygulaması-RFC 7155
AA-Cevap AAA 265 Çap NAS Uygulaması-RFC 7155
Çap-EAP-Talebi DER 268 Çap EAP Uygulaması- RFC 4072
Çap-EAP-Cevap DEA 268 Çap EAP Uygulaması- RFC 4072
Durdur-Oturum-Talebi ASR 274 Çap tabanı
Durdur-Oturum-Cevap ASA 274 Çap tabanı
Muhasebe-Talep ACR 271 Çap tabanı
Muhasebe-Cevap ACA 271 Çap tabanı
Kredi-Kontrol-Talebi CCR 272 Çap Kredi-Kontrol Uygulaması - RFC 8506 (Eski RFC 4006)
Kredi-Kontrol-Cevap CCA 272 Çap Kredi-Kontrol Uygulaması - RFC 8506 (Eski RFC 4006)
Yetenekler-Değişim-Talep CER 257 Çap tabanı
Yetenekler-Değişim-Cevap CEA 257 Çap tabanı
Cihaz-Gözcü-Talebi DWR 280 Çap tabanı
Cihaz-Gözcü-Cevap DWA 280 Çap tabanı
Bağlantıyı Kes-Eş-Talebi DPR 282 Çap tabanı
Bağlantıyı Kes-Eş-Cevap DPA 282 Çap tabanı
Yeniden Yetkilendirme-Talebi RAR 258 Çap tabanı
Yeniden Yetkilendirme-Cevap RAA 258 Çap tabanı
Oturum-Sonlandırma-Talebi STR 275 Çap tabanı
Oturum-Sonlandırma-Cevap STA 275 Çap tabanı
Kullanıcı-Yetki-Talebi UAR 283 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Kullanıcı-Yetki-Cevap UAA 283 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Sunucu-Atama-Talebi SAR 284 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Sunucu-Atama-Cevap SAA 284 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Konum-Bilgi-Talebi LIR 285 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Konum-Bilgi-Cevap LIA 285 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Multimedya-Yetki-Talebi MAR 286 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Multimedya-Yetki-Cevap MAA 286 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Kayıt-Fesih-Talebi RTR 287 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Kayıt-Fesih-Cevap RTA 287 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Push-Profil-Talebi PPR 288 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Push-Profil-Cevap PPA 288 Çap SIP Uygulaması - RFC 4740
Kullanıcı-Yetki-Talebi UAR 300 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Kullanıcı-Yetki-Cevap UAA 300 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Sunucu-Atama-Talebi SAR 301 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Sunucu-Atama-Cevap SAA 301 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Konum-Bilgi-Talebi LIR 302 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Konum-Bilgi-Cevap LIA 302 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Multimedya-Yetki-Talebi MAR 303 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Multimedya-Yetki-Cevap MAA 303 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Kayıt-Fesih-Talebi RTR 304 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Kayıt-Fesih-Cevap RTA 304 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Kayıt-Fesih-Talebi PPR 305 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Kayıt-Fesih-Cevap PPA 305 Çap tabanı(3GPP) RFC 3589
Kullanıcı-Veri-Talebi UDR 306 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Kullanıcı-Veri-Cevap UDA 306 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Profil-Güncelleme-Talebi PUR 307 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Profil-Güncelleme-Cevap PUA 307 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Abone-Bildirim-Talebi SNR 308 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Abone-Bildirim-Cevap SNA 308 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Push-Bildirim-Talebi PNR 309 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Push-Bildirim-Cevap PNA 309 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Önyükleme-Bilgi-Talebi BIR 310 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Önyükleme-Bilgi-Cevap BIA 310 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Mesaj-Süreç-Talep MPR 311 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Mesaj-Süreç-Cevap MPA 311 Çap tabanı (3GPP) RFC 3589
Güncelleme-Konum-Talebi ULR 316 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Güncelleme-Konum-Cevap ULA 316 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
İptal-Yer-Talebi CLR 317 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
İptal-Yer-Cevap CLA 317 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Kimlik Doğrulama-Bilgi-Talebi AIR 318 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Kimlik Doğrulama-Bilgi-Cevap AIA 318 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Ekle-Abone-Veri-Talebi IDR 319 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Ekle-Abone-Veri-Cevap IDA 319 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Sil-Abone-Veri-Talebi DSR 320 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Sil-Abone-Veri-Cevap DSA 320 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Temizleme-UE-Talebi PER 321 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Temizleme-UE-Cevap PEA 321 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Bildir-Talep NR 323 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Bildir-Cevap NA 323 3GPP TS 29.272 [RFC 5516]
Sağla-Yer-Talebi PLR 8388620 3GPP-LCS-SLg (Uygulama Kimliği 16777255)
Sağla-Yer-Cevap PLA 8388620 3GPP-LCS-SLg (Uygulama Kimliği 16777255)
Yönlendirme-Bilgi-Talebi RIR 8388622 3GPP-LCS-SLh (Uygulama Kimliği 16777291)
Yönlendirme-Bilgi-Cevap RIA 8388622 3GPP-LCS-SLh (Uygulama Kimliği 16777291)
AA-Mobil-Düğüm-Talebi AMR 260 Çap Mobil IPv4 - RFC 4004
AA-Mobil-Düğüm-Cevap AMA 260 Çap Mobil IPv4 - RFC 4004
Ev-Ajan-MIP-Talebi HAR 262 Çap Mobil IPv4 - RFC 4004
Ev-Ajan-MIP-Cevap HAA 262 Çap Mobil IPv4 - RFC 4004
Yapılandırma-Bilgi-Talebi CIR 8388718 3GPP TS 29.336 başına S6t
Yapılandırma-Bilgi-Cevap CIA 8388718 3GPP TS 29.336 başına S6t
Raporlama-Bilgi-Talebi RIR 8388719 3GPP TS 29.336 başına S6t
Raporlama-Bilgi-Cevap RIA 8388719 3GPP TS 29.336 başına S6t
NIDD-Bilgi-Talebi NIR 8388726 3GPP TS 29.336 başına S6t
NIDD-Bilgi-Cevap NIA 8388726 3GPP TS 29.336 başına S6t

Uygulama KimliğiDüzenle

Uygulama Kimliği, mesajın hangi Çap uygulaması için geçerli olduğunu belirlemek için kullanılır. Uygulama bir kimlik doğrulama uygulaması, bir muhasebe uygulaması veya satıcıya özel bir uygulama olabilir.

Uygulama Kimliği, mesajın hangi Çap uygulaması için geçerli olduğunu belirlemek için kullanılır. Uygulama bir kimlik doğrulama uygulaması, bir muhasebe uygulaması veya satıcıya özel bir uygulama olabilir.

Başlıktaki Uygulama Kimliği alanının değeri, mesajda yer alan ilgili Uygulama Kimliği AVP'leriyle aynıdır. Örneğin Çap Kredi-Kontrol Uygulaması için Kredi-Kontrol-Talebi (CCR) ve Kredi-Kontrol-Cevap (CCA) Komutundaki Uygulama-Kimliği ve Yetki-Uygulama-Kimlik Özelliğinin değeri 4'tür.

Uygulama Kimliği Kısaltma Tam Ad Kullanım
0 Temel Çap Ortak Mesajları Çap protokolü dernek kurma/yırtma/bakım
16777216 Cx/Dx 3GPP Cx/Dx IMS I/S-CSCF'den HSS arayüzüne
16777217 Ş 3GPP Ş VoIP/IMS SIP Uygulama Sunucusu - HSS arayüzü
16777236 Rx 3GPP Rx Politika ve şarj kontrolü
16777238 gx 3GPP Gx Politika ve şarj kontrolü
16777251 S6a/S6d 3GPP S6a/S6d LTE Dolaşım sinyali
16777252 S13 3GPP 13 EIR ve MME arasındaki arayüz
16777255 SLg 3GPP LCS SLg Konum hizmetleri
16777345 S6t 3GPP S6t SCEF ve HSS arasındaki arayüz

Hop-by-Hop(Atlamalı) TanımlayıcıDüzenle

Atlamalı Tanımlayıcı, yanıtta istekteki aynı değer kullanıldığından, istekleri yanıtlarıyla eşleştirmek için kullanılan işaretsiz 32 bitlik bir tam sayı alanıdır (ağ bayt sırasına göre). Atlamalı aktarımı, bir ağdaki veri akışını kontrol etme ilkesidir. Atlamalı aktarımı ile, veri parçaları düğümden düğüme depola ve ilet olarak düşünülebilir.

Çap protokolü, geçiş ve yakın aracılarının, yük devretme amacıyla kullanılan işlem durumunu korumasını gerektirir. İşlem durumu, bir istek iletildiğinde, Atlamalı Tanımlayıcısının kaydedildiği anlamına gelir; alan, ilgili yanıt alındığında orijinal değerine geri yüklenen yerel olarak benzersiz bir tanımlayıcı ile değiştirilir. Talebin durumu, yanıtın alınmasıyla birlikte serbest bırakılır. Bilinen bir Atlamalı Tanımlayıcı ile eşleşmeyen alınan yanıtlar, Çap aracısı tarafından yok sayılır.

Aracıların yeniden yönlendirilmesi durumunda, Çap aracısı bir yanıt mesajıyla yanıt verdiği için Atlamalı Atlama Tanımlayıcısı başlıkta korunur.

Uçtan Uca TanımlayıcıDüzenle

Uçtan uca ilke, bilgisayar ağlarında bir tasarım çerçevesidir. Bu ilkeye göre tasarlanmış ağlarda, güvenilirlik ve güvenlik gibi uygulamaya özgü belirli özelliklerin garanti edilmesi, bunların ağın iletişim halindeki uç düğümlerinde bulunmasını gerektirir. Uçtan Uca Tanımlayıcı, Kaynak-Host AVP kombinasyonu ile birlikte yinelenen mesajları algılamak için kullanılan işaretsiz bir 32-bit tam sayı alanıdır (ağ bayt sırasına göre).

Bir istek oluştururken, Uçtan Uca Tanımlayıcı yerel olarak benzersiz bir değere ayarlanır. Uçtan Uca Tanımlayıcı, herhangi bir tür Çap aracıları tarafından değiştirilmez ve yanıtta karşılık gelen istekteki aynı değer kullanılır.

Özellik-Değer Çiftleri (AVP)Düzenle

AVP Başlığı
Bit ofseti  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 AVP kodu
32 V M P           AVP length
64 satıcı kimliği (isteğe bağlı)
96
...
veri
...

Basit olması için, AVP Bayrağı " V " biti, Satıcıya Özgü Anlamına gelir; " M " biti Zorunlu anlamına gelir; " P " biti Korumalı anlamına gelir.

Satıcıya Özel bit olarak bilinen " V " biti, AVP başlığında isteğe bağlı Satıcı Kimliği alanının bulunup bulunmadığını gösterir. AVP Kodu ayarlandığında, belirli satıcı kodu adres alanına aittir.

Zorunlu bit olarak bilinen " M " biti, AVP desteğinin gerekli olup olmadığını gösterir. Bir Çap istemcisi, sunucu, yakın veya çeviri aracısı tarafından " M " bit seti ile bir AVP alınırsa ve AVP veya değeri tanınmazsa, mesaj reddedilmelidir . Çap geçişi ve yönlendirme aracıları , tanınmayan AVP'lere sahip mesajları reddetmemelidir.

" P " biti, uçtan uca güvenlik için şifreleme ihtiyacını belirtir.

Özellik Adı Kod Veri Türü
Hesap-Ara-Aralık 85 Unsigned32
Muhasebe-Gerçek Zamanlı-Gerekli 483 Enumerated
Muhasebe-Kayıt-Numara 485 Unsigned32
Muhasebe-Kayıt-Tipi 480 Enumerated
Muhasebe-Oturum-Kimliği 44 OctetString
Muhasebe-Alt-Oturum Kimliği 287 Unsigned64
Hesap-Uygulama-Kimliği 259 Unsigned32
Yetki-Uygulama-Kimliği 258 Unsigned32
Yetkilendirme-Talep-Türü 274 Enumerated
Yetkilendirme-Ömür Boyu 291 Unsigned32
Yetkilendirme-Oturum-Dönem 276 Unsigned32
Yetkilendirme-Oturum-Durumu 277 Enumerated
Yeniden Yetkilendirme-Talep-Türü 285 Enumerated
Sınıf 25 OctetString
Hedef-Ana Bilgisayar 293 DiamIdent
Hedef-Alan 283 DiamIdent
Bağlantıyı Kes-Neden 273 Enumerated
E2E-Sıra 300 Grouped
Hata mesajı 281 UTF8String
Hata-Raporlama-Ana Bilgisayar 294 DiamIdent
Olay-Zaman Damgası 55 Time
Deneysel-Sonuç 297 Grouped
Deneysel-Sonuç-Kod 298 Unsigned32
Başarısız-AVP 279 Grouped
Üretici-Revizyon 267 Unsigned32
Ana Bilgisayar-Kimlik-Adres 257 Address
Bant içi-Güvenlik-Kimlik 299 Unsigned32
Çok Turlu-Zaman Aşımı 272 Unsigned32
Kaynak-Ana Bilgisayar 264 DiamIdent
Kaynak-Alan 296 DiamIdent
Kaynak-Durum-Kimlik 278 Unsigned32
Ürün adı 269 UTF8String
Vekalet sahibi 280 DiamIdent
Vekalet-Bilgi 284 Grouped
Vekalet-Durum 33 OctetString
Yönlendirme-Ana Bilgisayar 292 DiamURI
Yönlendirme-Ana Bilgisayar Kullanımı 261 Enumerated
Yönlendirme-Max-Önbellek-Zaman 262 Unsigned32
Sonuç Kodu 268 Unsigned32
Rota Kaydı 282 DiamIdent
Oturum kimliği 263 UTF8String
Oturum zaman aşımına uğradı 27 Unsigned32
Oturum Bağlama 270 Unsigned32
Oturum-Sunucu-Yük Devretme 271 Enumerated
Desteklenen-Satıcı-Kimliği 265 Unsigned32
Fesih-Neden 295 Enumerated
Kullanıcı adı 1 UTF8String
Satıcı kimliği 266 Unsigned32
Satıcıya Özel-Uygulama Kimliği 260 Grouped

Durum makineleriDüzenle

RFC 3558, Gelişmiş Değişken Hız Codec (EVRC) Konuşması ve Seçilebilir Mod Ses Kodlayıcı (SMV) Konuşması için RTP veri yükü biçimini açıklar. Farklı uygulama senaryoları için iki alt format belirlenmiştir. Paket kaybının konuşma kalitesi üzerindeki etkisini azaltmak ve birden fazla konuşma çerçevesi üzerinden RTP başlığının ek yükünü amorti etmek için paketlenmiş/araya eklenen bir format dahil edilmiştir. Gruplandırılmış olmayan bir biçim, konuşma uygulamaları için de desteklenir..RFC 3588, eşler arasındaki bağlantıları korumak ve mesajları işlemek için bir çekirdek durum makinesi tanımlar. Bu, temel protokol işlevselliğinin bir parçasıdır ve tüm yığınlar bunu desteklemeli ve bağlantıyla ilgili işlemlerden soyutlanmalıdır.

Ek olarak, uygulamaya özel durum makineleri daha sonra veya daha yüksek bir soyutlama katmanında tanıtılabilir. RFC 3588, bir yetkilendirme ve bir hesap durumu makinesi tanımlar.

Mesaj akışlarıDüzenle

İki çaplı eşler arasındaki iletişim, bir taşıma bağlantısının ( TCP veya SCTP ) kurulmasıyla başlar. Başlatıcı daha sonra diğer eşe bir Yetenekler-Değişim-İstek (CER) gönderir, bu da Yetenekler-Değişim-Cevabı (CEA) ile yanıt verir. RFC3588 uyumlu eşler için TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği) isteğe bağlı olarak müzakere edilebilir. RFC6733 uyumlu eşler için TLS anlaşması isteğe bağlı olarak CER/CEA dan önce gerçekleşebilir.

Bağlantı daha sonra uygulama mesajlarının değiş tokuşu için hazırdır.

Bir süre boyunca herhangi bir mesaj alışverişi yapılmadıysa, her iki taraf da bir Cihaz-İzleyici-Mesajları (DWR) gönderebilir ve diğer eş Cihaz-İzleyici-Cevap ile yanıt vermelidir.

Her iki taraf da, diğer eşin Bağlantıyı Kes-Eş-Yanıt ile yanıtlaması gereken bir Bağlantıyı Kes-Eş-Talebi (DPR) göndererek iletişimi sonlandırabilir. Bundan sonra taşıma bağlantısı kesilebilir.

RFCDüzenle

TCP/IP'nin tanımlanmasında kullanılan standart numaralara sahip dokümanlardır. Çap protokolü şu anda aşağıdaki IETF RFC'lerinde tanımlanmıştır: Eski RFC üstü çizili metinle belirtilir.

# Başlık Yayınlanma Tarihi
RFC 3589 Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) Sürüm 5 için Çap Komut Kodları. Eylül 2003
RFC 4004 Çap Mobil IPv4 Uygulaması. Ağustos 2005
RFC 4072 Çap Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) Uygulaması. Ağustos 2005
RFC 4740 Çap Oturum Başlatma Protokolü (SIP) Uygulaması. M. Kasım 2006
RFC 5224 Çap Politikası İşleme Uygulaması. Mart 2008
RFC 5431 Çap ITU-T Rw Politika Yürütme Arayüzü Uygulaması. Mart 2009
RFC 5447 Çap Mobil IPv6: Çap Sunucu Etkileşimi için Ağ Erişim Sunucusu Desteği. Şubat 2009
RFC 5516 Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) Evolved Packet System (EPS) için Çap Komut Kodu Kaydı. Nisan 2009
RFC 5624 Çap ile Kullanıma Yönelik Hizmet Kalitesi Parametreleri. Ağustos 2009
RFC 6733 Çap Taban Protokolü. Ekim 2012
RFC 6737 Çap Yetenekleri Güncelleme Uygulaması. Ekim 2012
RFC 7155 Çap Ağ Erişim Sunucusu Uygulaması. Nisan 2014
RFC 8506 Çap Kredi-Kontrol Uygulaması. Mart 2019

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış BağlantılarDüzenle