Çaç veya Şaş (Çince: Geleneksel: /Basit: 石国, Pinyin: shíguó, Wade-Giles: shih-kuo, Orta Çağ Çincesi: Guangyun: ʑĭɛk-kuək veya 赭時國/赭时国[1], Arapça: شاش) Taşkent çevresinde eski bir kent devleti. Zhao Wu dokuz soyunun biri.

Batı Göktürk kağanı İl Beg Tuğluk Kağan (Yukuk Şad) bir Tudun'u Çaç'a gönderip orada bulunan İl Beg İşbara Yabgu Kağan'ı saldırttı. İl Beg İşbara Yabgu Kağan yakalandı ve İl Beg Tuğluk Kağan'ın önüne getirilip idam edildi.

722 (750 - 28) yılında Bağatur Tudun'un adamlarından İnel Tudun Kuçuk (伊捺吐屯屈勒) Çaç kralı olarak atandı ve Tang tarafından da Shun-i Kralı (順義王) unvanı verildi.[2]

750 yılında Tang'ın Anxi Jiedushi Gao Xianzhi Çaç kralı İnel Tudun, eşi ve çocukları yakalayıp Chang'an'a gönderdi.[3][4] 751 yılında Çaç prensi Araplar (Abbasiler, Ebu Muslim Horasani)dan askerî yardım istedi. Ebu Muslim, Ziyad ibn Salih komutasındaki Abbasi ordusunu gönderdi. Böylece Talas Muharebesi meydana geldi. Muharebenin sonucu Gao Xianzhi yenildi ve Çaç Araplara bağlandı.[2]

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ 《大唐西域记校注》(唐)玄奘著, 季羡林等校注, Xuanzang, Büyük Tang Hanedanlığı ve Batı Bölgesi Notları, Cilt 1, ISBN 7-101-02453-X, s. 82.
  2. ^ a b 新唐书•西域传》, Yeni Tang Kitabı, Cilt 211-II
  3. ^ 杜环经行记
  4. ^ 向达唐代长安与西域文明》 第100页