Çölyak arter
Gray532.png
Çölyak arter (ortada) ve dalları
Latince isim truncus coeliacus
arteria coeliaca
Kaynak yapı abdominal aort
Dallar sol gastrik arter
ortak hepatik arter
splenik arter
Beslenenler karaciğer, mide, abdominal özefagus, dalak ile duodenum ve pankreasın üst yarıları
Venler splenik ven,
portal venöz sisteme açılan küçük venler
Embriyonik köken vitellin arterler
Gray's Anatomy sayfası (İngilizce)

Çölyak arter ya da çölyak atardamar, abdominal aortdan çıkan ilk büyük atardamardır ve kalbin pompaladığı kanı duodenumla pankreasın üst yarıları, karaciğer, mide, abdominal özefagus ve dalağa taşır. Aortdan çıktığı nokta insanlarda L1 vertebranın üst kenarı seviyesindedir. Alt ve üst mezenterik arterlerle birlikte, aorttan öne doğru çıkan üç orta hat damarından biridir.

Truncus coeliacus ve arteria coeliaca, çölyak arterin Latince bilimsel adlarıdır. Buna bağlı olarak da Türkçe tıp yazınında çölyak trunkus olarak anıldığına da rastlanabilir.