Âbide Mutahhara Hatun

Âbide Mutahhara Hâtûn (d. 1257 - ö. Şubat-Mart 1322, Afyonkarahisar) Mevlâna'nın torunu, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın eşidir.

KimliğiDüzenle

Mevlânâ Rûmi'nin Sultan Veled'den olan torunu, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın eşi, Yıldırım Bayezid'in üçüncü eşi olan Devletşah Hatun'un annesidir. Annesi Fatma Hatun'dur. Hızır ve İlyas adında iki çocuğu daha vardır.[1][2][3]

YaşamıDüzenle

1274'te 18 yaşında Germiyanoğlu Süleyman Şah ile evlenmek için Karahisar'a gönderildi.[4] Evlendikten iki sene sonra Hızır Paşa dünyaya geldi. Hızır Paşa'nın doğumundan iki sene sonra da İlyas Paşa dünyaya geldi.

1322'nin Şubat-Mart aylarında 67 yaşında vefat etti. Vefat ettiğinde büyük oğlu Hızır paşa 47, İlyas Paşa'dan torunu Celâleddin Ergûn Çelebi 22, Ergûn Çelebi'nin kız kardeşi Tâhire Hânım 16 yaşında idi.[5]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Yazıcıoğlu Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk (Paris nüshası)
  2. ^ Sahîh Ahmed Dede, Mecmûatü't-Tevârîhi'l Mevleviyye
  3. ^ Nihayetu'l - İreb
  4. ^ Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, s, 196
  5. ^ Sahîh Ahmed Dede, a.g.e., İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, s, 213